Elektro · 17. 3. 2020

Přestaňte se zbytečně namáhat, doma bychom si měli odpočinout!


ProÄ tomu tak v mnoha domácnostech není? PÅ™edevším proto, že vÄ›tÅ¡ina lidí po příchodu z práce zaÄne okamžitÄ› Å™eÅ¡it nezbytné domácí práce, bez kterých se žádná domácnost neobejde. NÄ›kdo je udÄ›lat musí, aÅ¥ už je to paní anebo pán domu, Äi případnÄ› nÄ›kdo další, koho mají na výpomoc.

light-bulb-1246043_640

Jestliže máte doma nÄ›koho, kdo se o vÅ¡echny potÅ™ebné práce postará místo vás, pak jste jistÄ› spokojení a není co Å™eÅ¡it. Pakliže pÅ™icházíte každé odpoledne domů zcela vyÄerpaní z práce a okamžitÄ› pÅ™echázíte do režimu úklidu domácnosti, abyste své vyÄerpání dále jeÅ¡tÄ› více prohloubili, pak ÄtÄ›te dál.

Jestliže si nemůžete dovolit „paní na úklid“, anebo o takovou výpomoc u vás doma nemá nikdo jiný zájem, protože tuto roli zastáváte vy osobně, zkuste místo pravidelných výdajů za pomocnici alespoň jednorázově investovat do chytrých technologií, které mohou váš život jednou provždy výrazně změnit.

Už jste někdy slyšeli o internetu věcí?

Když si pořídíte chytrou domácnost vybavenou spotÅ™ebiÄi, které můžete ovládat pohodlnÄ› pÅ™es internet, můžete se každodenní dÅ™iny a starostí chytÅ™e zbavit. Anebo je snížit na pÅ™ijatelnou míru. Chytré spotÅ™ebiÄe budou poslouchat vaÅ¡e pokyny, které můžete vydávat tÅ™eba pÅ™es telefon, a zajistí mnoho potÅ™ebných prací, které by v opaÄném případÄ› ležely na vaÅ¡ich bedrech.

light-bulb-1407610_640

PÅ™ed vaším příchodem z práce domů tak bude vytÅ™eno, vysáto, vypráno, anebo tÅ™eba i rovnou nakoupeno. Můžete si nechat napustit vanu horké vody a uvaÅ™it kávu pÅ™esnÄ› na Äas tÄ›snÄ› pÅ™ed vaším příchodem. Můžete zajistit vÅ¡e, co bude potÅ™eba, aniž byste se museli namáhat.

Možná, že si nÄ›co takového ani nedovedete pÅ™edstavit. Nevadí, zmÄ›ny není nezbytné provádÄ›t rychle a najednou, můžete svou domácnost promÄ›nit postupnÄ›. ZaÄnÄ›te například s praktickým chytrým osvÄ›tlením Philips HUE, jehož prostÅ™ednictvím můžete pohybem prstu ovládat veÅ¡kerá stolní, stropní i bodová svítidla v domÄ›.