Elektro · 17. 3. 2020

Svítí více než dobře


Chcete-li se cítit ve svém voze opravdu v bezpeÄí, nestaÄí se jen pÅ™ipoutat, ale také si pořídit opravdu kvalitní svÄ›tla, se kterými dobÅ™e uvidíte na cestu.

Svítí více než dobře

I když se u nás říká, že jezdit po Äeských silnicích je jako jezdit po autodromu, tak hrozné to pÅ™eci jen s naÅ¡imi pozemními komunikacemi pÅ™eci jen není, ale aby to byl důvod k velké oslavÄ›, to rozhodnÄ› také ne. AÅ¥ tak Äi onak, vÄ›tÅ¡ina nehod v naÅ¡ich zemÄ›pisných šířkách nesouvisí se stavem vozovky, ale hlavnÄ› s alkoholem, respektive nepozorností. ÄŒasto vÅ¡ak dojde k nÄ›jaké havárii jen proto, že jeden Äi oba Å™idiÄi Å¡patnÄ› vidÄ›li a nedokázali se pÅ™izpůsobit podmínkám panujícím na silnici. To se dÄ›je hlavnÄ› za zhorÅ¡ených povÄ›trnostních podmínek.

Pro bezpeÄnÄ›jší jízdu

A to je důvod, proÄ na svÄ›tlech u vozidla neÅ¡etÅ™it. Nemusí se to tak jevit, ale je dokázáno, že používání opravdu kvalitních svÄ›tel může zamezit nemalému množstvím problémových situací, které mohou na silnici nastat. Je tedy lepší používat ty nejlepší možné autožárovky, s jejichž pomocí získáte lepší pÅ™ehled o dÄ›ní na cestÄ›.

Berte jen kvalitu

Jak již bylo naznaÄeno výše, je vždy lepší sáhnout po kvalitním produktu než po nÄ›jakém Å¡untu. A o autožárovkách to platí dvojnásob. Když vám totiž bÄ›hem noÄní jízdy zaÄnou vynechávat svÄ›tla, a to aÅ¥ už vepÅ™edu nebo vzadu, můžete se pÅ™ipravit na potíže. Z jedné strany vás neuvidí další úÄastníci provozu, z druhé strany zase neuvidíte pořádnÄ› vy na nÄ›. SvÄ›tla jako taková, a to i ta nejkvalitnÄ›jší, zase tak moc nestojí, takže je zbyteÄnÄ› v tomto případÄ› Å¡etÅ™it a kupovat si nÄ›jaká super levné typy, které vám mohou být v rozhodujících chvílích k niÄemu.

Namontujte si dobré žárovky

Vždy rukavice

Pokud jste si již svÄ›tla koupili a teÄ pÅ™emýšlíte, jak je nainstalovat, radÄ›ji to pÅ™enechte odborníkům v servisu. Je zbyteÄné se trápit. Pokud vÅ¡ak víte alespoň ÄásteÄnÄ› jak na to, nezapomeňte si hlavnÄ› k práci vzít rukavice. Bez nich na žárovku nesahejte. Není to ani tak ochrana pÅ™ed poranÄ›ním, ale zabráníte tím uÅ¡pinÄ›ní povrchu, což by se mohlo projevit negativnÄ› na svítivosti.