Byznys · 27. 2. 2020

Všechny krásy Říma


Nejlepší bude koupit si praha řím letenky.
Řím jako mÄ›sto historie, vůní, dobrého jídla, krásných Å¡atů. Daly by se najít stovky dalších pÅ™irovnání. Je to prostÄ› jedineÄné mÄ›sto. A tady se nedá projít za jeden den. Ani za týden. Jeho poznávání si musíte vychutnávat a postupnÄ› pomalu dávkovat. SamozÅ™ejmÄ› pro každého má nÄ›co. Baví-li vás poznávat starovÄ›kou historii, budete tady jako v ráji.Řím Piazza Navona s Neptunovou fontánou
Jen zopakujme místa, která je povinností navštívit:
Fontána di Trevi
Slavná scéna z Felliniho filmu Sladký život (Dolce vita) je vÅ¡eobecnÄ› známá. Tato obří kaÅ¡na je trochu schovaná a spousta turistů na ni náhodnÄ› narazí, když se prochází centrem vÄ›Äného mÄ›sta. Byla postavena v roce 1762 na průÄelí domu a ohromí vás svou rozlehlostí. Do kÅ™išťálovÄ› průzraÄné vody házejí turisté mince, které jim mají zaruÄit, že se tady jeÅ¡tÄ› jednou vrátí. Peníze takto získané jdou na místní charitativní úÄely.
Koloseum
Obří kolosální (odtud jeho název) amfiteátr, kde se konaly za doby císařů hry gladiátorů, kterým přihlíželo několik desítek tisíc lidí.
Pantheon
V minulosti to byl chrám vÅ¡ech bohů. Od 7. století je zasvÄ›cen PannÄ› Marii muÄedníků. Jsou zde pochovány rovněž různé osobnosti dÄ›jin Itálie.
Španělské schody
JeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvÄ›ma lety ožívaly veÄer, kdy se na nich s pÅ™icházejícím soumrakem zaÄínaly objevovat skupinky mládeže, která v družných rozhovorech probírala uplynulý den. V roce 2019 ovÅ¡em vedení mÄ›sta toto posezení zakázala, takže nyní je možné po schodech pouze projít. Římské Koloseum
Ústa pravdy (Bocca della veritá)
Proslavila je rovněž scéna z filmu, a to Prázdniny v ŘímÄ› s Audrey Hepburnovou. Jedná se o obří mramorovou masku. Dříve lidé věřili tomu, že kdo vloží ruku do otvoru úst a je lhář, tomu se s rukou s rukou stane nÄ›co dÄ›sivého. Maska je oblíbeným místem turistů, Äasto se zde tvoří fronty.
Piazza Navona a její Neptunova fontána
Slavné dílo, které turisté nenechávají bez povÅ¡imnutí. KromÄ› této nádherné kaÅ¡ny je námÄ›stí Navona oblíbeným místem setkávání a dostaveníÄek.