Elektro · 4. 3. 2019

Sodíková výbojka by neměla z našich ulic nadobro zmizet


LED diody dnes poskytují znaÄný výkon a mohou se využívat i pro osvÄ›tlení exteriérů. Probíhá také nÄ›kolik „pilotních projektů“ osvÄ›tlování silnic a ulic tÄ›mito zdroji, ovÅ¡em neuvážené nasazení tÄ›chto svítidel může mít neblahý vliv na naÅ¡e zdraví.

lampa

Světelný smog

SvÄ›telný smog je dnes stále ÄastÄ›ji diskutovaným problémem, který lidstvo trápí již nÄ›kolik desítek let. Vystupňoval se pÅ™edevším za posledních 10 let, a to v souvislosti s neÅ¡etrnÄ› zvolenými postupy aplikací veÅ™ejného osvÄ›tlení na principu LED diodových halogenů. Ty jsou dnes velmi výkonné a to může být důvodem nahradit stávající svítidla moderní technologií velkoploÅ¡nÄ›. Úskalí vÅ¡ak spoÄívá v nasazení vhodné barevné teploty.
Jestliže se instalují zdroje s chladnÄ›jšími odstíny, které imitují alespoň zÄásti denní sluneÄní svÄ›tlo, dochází ke smogovému zneÄiÅ¡tÄ›ní. Může to znít až absurdnÄ›, ale živé organismy se řídí svými biorytmy a ve veÄerních hodinách se pÅ™ipravují do spánkové fáze. Postupné navození relaxace je důležité, a pokud jej násilnÄ› pÅ™erušíte, může vyústit v závažný problém.

pouliÄní lampa

Sodík jako ideální prvek

PÅ™ed svÄ›telným smogem nás dokáže uchránit sodíková výbojka. Žluto oranžové svÄ›tlo, které vyzaÅ™uje, je příjemné, navozuje klidnou, relaxaÄní atmosféru a výraznÄ› nebrzdí tvorbu hormonu melatoninu, který je potÅ™ebný pro klidný a zdravý spánek.
Tyto závažné důvody by mÄ›ly být smÄ›rodatné pro veÅ™ejná osvÄ›tlení obytných zón, zejména ulic, parků, lázeňských objektů. LED svítidla nebo výbojky metalhalogenidové s chladnými odstíny teplot chromatiÄnosti nad 4000 K jsou tedy vhodné zejména pro sportoviÅ¡tÄ› a pracovní sektory, kde je vyžadována bdÄ›lost i ve veÄerních a noÄních hodinách.
Neměli bychom tudíž dopustit velkoplošné, zbrklé a neuvážené nahrazování sodíkových vysokotlakých zdrojů LED technologií jen proto, že je moderní, a že na jejich výstavbě může mít někdo osobní profit. Jde především o zdraví nás všech.