Elektro · 22. 11. 2018

Rekonstrukce nepočká


Starší rodinný dům vám poskytoval pohodlí, dokud byly dÄ›ti menší. Dnes, když už potÅ™ebují více prostoru pro hry i vlastní soukromí, je nutné pustit se do rekonstrukce. Menší přístavba vám zajistí další pokoje a nebudete muset používat obývací pokoj jako ložnici i pracovnu. Jakmile si rozkreslíte nové dispozice pokojů, je tÅ™eba naplánovat novou elektroinstalaci. Ve starších domech je velký problém s nedostateÄným poÄtem elektrických zásuvek.
lampiÄka a kytka u postele
Máte výbornou možnost přát si tolik elektrických zásuvek, kolik potÅ™ebujete bez toho, abyste museli vÅ¡ude používat rozdvojky. Do moderního interiéru se výbornÄ› hodí Schneider ASFORA. Zařízení moderního interiéru podléhá nÄ›kolika pravidlům. MÄ›li byste se snažit o zařízení a vybavení v neutrálních barvách, použít co nejmenší poÄet kusů nábytku a místnosti zaÅ™izovat v podobném stylu. Hlavní slovo mají jednoduché linie a svÄ›tlé barvy. Pro oživení použijte výrazné barvy na doplňcích, které snadno vymÄ›níte pÅ™i zmÄ›nÄ› módního trendu.

dvanáct a jedna žárovka

Jak naplánovat rekonstrukci

Pustit se do přístavby je jako pustit se do novostavby. ÄŒasovÄ› musíte poÄítat nÄ›kolik mÄ›síců. Původní Äást bydlení nebude možné obývat minimálnÄ› dva nebo tÅ™i mÄ›síce, tedy po dobu, kdy bude probíhat výmÄ›na elektroinstalace, přípojky vody a vytápÄ›ní. Náhradní bydlení si dohodnÄ›te s Äasovou rezervou a s velkým pÅ™edstihem zaÄnÄ›te chystat stÄ›hování. Je tÅ™eba roztřídit vÅ¡echny vÄ›ci, které už nepoužíváte a nemilosrdnÄ› je vyhodit. StÄ›hovat ménÄ› vÄ›cí je mnohem pohodlnÄ›jší. Pokud je vám líto je přímo vyhodit, využijte nejrůznÄ›jších charitativních sbírek nebo bazarů. V žádném případÄ› vÅ¡ak rekonstrukci neodkládejte proto, že se obáváte o Äasovou nároÄnost prací. Stavební firmy jsou dnes skuteÄnÄ› profesionální, hrubá stavba je hotová i bÄ›hem tří mÄ›síců. DoÄasné nepohodlí bude bohatÄ› vykoupeno novým, prostorným bydlením.