Nezařazené · 18. 3. 2019

Čím se řídit při nákupu žárovek h7


Barva vyzaÅ™ovaného svÄ›tla – zákon hovoří jasnÄ› a i sebemenší odchylky od vyhlášky jsou pokutovány. Zákon pamatuje i na povolené barevné odstíny bílého svÄ›tla. V oblibÄ› jsou dnes chladné barvy, lehce namodralé, ale modrá barva nesmí pÅ™ekroÄit urÄitou hranici. Přípustné je tedy pouze bílé svÄ›tlo, pÅ™iÄemž žádný ze znaÄkových výrobců na trh nedodává nepovolené produkty. Dávejte pÅ™edevším pozor na velmi levné autožárovky, kde je výrobce nejistý, a jejichž příliÅ¡ modrá barva navíc Å¡patnÄ› osvÄ›tluje jízdní pruh.

světlo

ZnaÄkové nebo neznaÄkové – autožárovka je spotÅ™ební zboží, podobnÄ› jako napÅ™. motorový olej, ale právÄ› na rozdíl od olejové náplnÄ› se vztah ke „znaÄce“ u žárovek vyplatí dodržovat. ProÄ tomu tak je? Olej musí splňovat výkonnostní a viskozitní specifikace a vÅ¡ichni výrobci jsou povinni je dodržet. Zkrátka je pomÄ›rnÄ› nepodstatné, zda zakoupíte napÅ™. znaÄkový Castrol, anebo neznaÄkový výrobek se shodnými parametry. U žárovek to vÅ¡ak neplatí, Å™ada podezÅ™ele levných zdrojů nabízí pochybnou kvalitu, nÄ›kdy i s faleÅ¡nou homologaÄní znaÄkou, kde nemáte záruku ani v životnosti, a leckdy ani v reklamaÄním řízení.

Životnost – ta právÄ› souvisí s renomé na trhu mezi producenty. NapÅ™. firmy Philips, Osram, Tungsram nebo Bosch si nemohou dovolit klamat zákazníka a deklarují skuteÄnou životnost u vÅ¡ech svých produktových Å™ad. Dokonce se výroba soustÅ™edí na nÄ›kolik typů žárovek h7, z nichž nÄ›které jsou optimalizovány pro dlouhodobý provoz a jiné pro vysoký svÄ›telný výkon s omezenou životností. Seriózní přístup k zákazníkům tedy oÄekávejte pÅ™edevším u spoleÄností, které si své dobré jméno vybudovaly dlouhodobou a systematickou prací.

silnice

SvÄ›telný tok – opÄ›t se v tomto smÄ›ru musíte opřít o vyhlášku silniÄního provozu a pamatovat si, že příliÅ¡ vysoká intenzita nad 1500 lumen bude oslňovat protijedoucí auta, a že takové zdroje svÄ›tla nejsou povolené. Optimum je mezi 1400 a 1500 lumen, naopak příliÅ¡ nízký svÄ›telný tok svítí nedostateÄnÄ› silnÄ›.