Elektro · 17. 3. 2020

Záleží i na detailech


Mít elektÅ™inu zavedenou vÅ¡ude, kde je nám jí tÅ™eba, je už docela dlouho úplnou samozÅ™ejmostí. Jsme pÅ™ece vyspÄ›lá spoleÄnost a bez této energie bychom se tak logicky nedokázali obejít. Toho, co je touto pohánÄ›no, pÅ™ece je!

ElektÅ™ina je nám dostupná doma stejnÄ› jako v práci, osvÄ›tluje nám i mnohá veÅ™ejná prostranství. A nikdo už se vlastnÄ› ani nezamýšlí nad tím, o jaký dar to vlastnÄ› jde, jak to funguje. Víme leckdy jenom to, že když šňůru od nÄ›Äeho zastrÄíme do zásuvky a/nebo stiskneme vypínaÄ, funguje to tak, jak to fungovat má. PochopitelnÄ› za pÅ™edpokladu, že je vÅ¡e v dobrém technickém stavu a že nám neodpojili dodávky tÅ™eba kvůli neplacení úÄtů.

Elektrický proud využíváme Äasto a rádi. A ani se nezamýšlíme nad tím, jakým způsobem ho vpouÅ¡tíme tam, kde je ho tÅ™eba. Nestaráme se tÅ™eba ani o to, jaké vypínaÄe a zásuvky doma máme a používáme.

telefon v zásuvce

JistÄ›, není důvod nad tÄ›mito prvky elektroinstalace příliÅ¡ hloubat, pokud odvádÄ›jí dobrou službu, ale pÅ™ece jenom by nebylo na Å¡kodu, kdybychom tak nÄ›kdy uÄinili. Protože kdybychom se na své vypínaÄe a zásuvky podívali, co bychom možná zjistili?

Že jsou nemoderní, zastaralé, nepříliš esteticky na výši.

A není ani divu, že je tomu tak. Až příliÅ¡ Äasto pÅ™ece používáme exempláře, které byly pořízeny jeÅ¡tÄ› za minulého režimu, kdy si ÄlovÄ›k nemohl vybírat a musel brát to, co je. A jakkoliv tyto plní to, co se od nich oÄekává, pÅ™ece jenom to není ono.

elektrické vedení

OÄ by byly naÅ¡e příbytky, pracoviÅ¡tÄ› a další prostory dokonalejší, kdyby se tam pořídilo nÄ›co modernÄ›jšího a lepšího! Nejlépe nÄ›co ze sortimentu schneider electric unica. V případÄ› toho právÄ› zmínÄ›ného totiž jde o vlajkovou Å™adu jedné ze svÄ›tových Å¡piÄek Schneider Electric, jež je jedineÄná v tom, že má celá Å™ada Å¡iroké portfolio jednotných modulárních strojků a nabízí Å¡irokou Å¡kálu barev a jejich kombinací a také různé designy. ÄŒlovÄ›k tak může pÅ™i zachování stejného strojku užívat různé tvary i barvy rámeÄků a vybrat si tak pro sebe to nejlepší. NÄ›co rozhodnÄ› lepšího než je to, co tradiÄnÄ› míváme.