Nezařazené · 20. 10. 2022

Ošetření a údržba


Je velmi důležitým bodem, který si mnozí pÅ™i jejím výbÄ›ru ani neuvÄ›domujeme. Pokud máte nebo teprve plánujete dÄ›ti, věřte, že bude sedaÄku potÅ™eba obÄas vyÄistit. Nejlépe se samozÅ™ejmÄ› Äistí ekokůže a kůže. Pro jejich údržbu staÄí voda se saponátem. Kůže, jakožto přírodní materiál, nezadržuje prach, neÄistoty a nepÅ™itahuje moly. AÄkoliv může být poÄáteÄní investice vysoká, svými vlastnostmi a dlouhou životností se vám vÅ¡e mnohonásobnÄ› vrátí.

Jak předejít rychlému opotřebení Sedací soupravy

V prvé Å™adÄ› dejte pozor už pÅ™i vybalování sedací soupravy. Nepoužívejte nůž Äi jakýkoliv ostrý pÅ™edmÄ›t na odstranÄ›ní obalu, abyste pÅ™edeÅ¡li poÅ¡kození potahu. Pozor si dejte také na klíÄe, pÅ™ezky a ostré pásky. Také domácí zvířata svými ostrými drápky poÅ¡kodí nevratnÄ› potahovou látku Sedací soupravy. Dalším Äastým problémem bývá vyblednutí potahu. Je to způsobeno tím, že máte sedaÄku umístÄ›nou blízko okna na přímém sluneÄním záření. SluneÄní paprsky způsobí nevratné zesvÄ›tlení potahové látky a stejnÄ› tak halogenová svÄ›tla.