Nezařazené · 13. 12. 2019

Jaké výhody má LED žárovka


Nejprve je nutné si říci, na jakém principu LED žárovka, tedy SvÄ›tlo emitující zářivka (z anglického Light Emitting Diode) funguje a jaké jsou její vlastnosti. Je také dobré zmínit, Äím se liší od té klasické.lampy s LED svítidly

Ta má typický hruškovitý tvar a je vyrobena ze skla. Uvnitř je vakuum, ve kterém jsou drátky, které se v důsledku elektrického výboje rozžhaví tak, že vydávají záři. Vakuum zabraňuje tomu, aby se vytvořil oheň, neboť za nepřítomnosti kyslíku plamen vzniknout nemůže.

Naproti tomu svítidlo typu LED může mít prakticky jakýkoliv tvar. Jejich vnitřek je naplněn plynem, který se v důsledku probíhajícího elektrického náboje rozžhaví. Na podobném principu fungují klasické sodíkové lampy, na které můžeme ještě dnes někdy narazit.

Z výše uvedeného je ihned patrný rozdíl. Zatímco dráty se rozžhaví prakticky ihned, plynu chvíli trvá, než zaÄne svítit plnou silou. A to byl nejvÄ›tší problém prvních modelů, alespoň co se využití v domácnosti týÄe. Málokomu se chtÄ›lo Äekat až deset minut, než jim svÄ›tlo zaÄne svítit naplno. A Äasto ani v dané místnosti tÄ›ch deset minut ani nepobyli.

V dneÅ¡ní dobÄ› je vÅ¡ak tato technologie vylepÅ¡ena tak, že i tento typ svítidel dosáhne plného jasu prakticky okamžitÄ›. Dosáhlo se toho tím, že se nádoba, ve které byl plyn, rozÄlenila na více Äástí, ve kterých každá má svou výbojku. Plyn se tedy rozžhaví podstatnÄ› rychleji a plného svÄ›tla dosáhnete prakticky okamžitÄ›.

Tím, co není na první pohled patrné, je fakt, že tento typ zářivek je mnohem úspornější. Nepotřebuje totiž tolik elektřiny, kolik jí je potřeba pro výboj nutný k rozžhavení drátů v běžné žárovce. Tím pádem tedy ušetříte peníze za elektřinu, což se vždy hodí.řada rozsvícených lamp

Opomenout nelze ani fakt, že vydrží podstatnÄ› déle, než je bude tÅ™eba vymÄ›nit. Což samozÅ™ejmÄ› opÄ›t znamená, že uÅ¡etříte další peníze, neboÅ¥ nebudete muset tak Äasto kupovat novou žárovku. Když to tedy vezmeme do důsledku, svítidla typu LED znamenají úsporu penÄ›z hned na nÄ›kolika frontách.

Je tedy jasné, že v souÄasné dobÄ› se jejich koupÄ› vyplatí, neboÅ¥ jsou konstrukÄnÄ› i funkÄnÄ› lepší, než staré žárovky. OvÅ¡em nikde není psáno, že za pár let nepÅ™ijde jeÅ¡tÄ› lepší a výkonnÄ›jší systém. Musíme jen poÄkat, a uvidíme.