Byznys · 27. 2. 2023

Unikající voda v domácnosti je prevít

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/457748-hladkou-dohodu-o-brexitu-ohrozuje-dalsi-vzpoura-konzervativcu.html ntent=“text/html; charset=UTF-8″>

Znáte tu reklamu na prostředek proti vodnímu kameni, kdy instalatér ukazuje ženě v domácnosti poškozené topné těleso se slovy: „vodní kámen je prevít, ten vám zničil pračku“? Instalatér má pravdu, a nejen v případě vodního kamene, dokáže vás upozornit i na to, co se stane, jestliže ponecháte delší dobu unikat vodu z vodovodního potrubí do omítky.

instalatér v akci

Někteří lidé poté, co zaregistrují únik vody v domě, postupují liknavě a ponechávají si dostatek času a prostoru na řešení této havarijní události. Domnívají se, že voda ve zdivu jej sice smočí, ale nic tak zásadního se nestane. Rozhodně není důvod volat instalatéra kvůli takové „prkotině“ třeba v sobotu v noci. Ve skutečnosti je ale ve hře souběh faktorů, které mohou způsobit katastrofu velkého rozsahu. Co by se mohlo stát a čím vás ohrožuje únik vody v domácnosti?

instalatérský hasák

Úniky ve sklepení – jestliže uniká delší dobu voda například ve sklepě do nosné konstrukce zdiva domu, může to způsobit její odlamování, praskání, sesouvání a následně i zřícení části budovy. Nestává se to sice tak často, ale u některých typů zdiva, podloží a stáří budov to může svou roli sehrát. Každopádně je vždy mokré zdivo jakýmsi rizikem, které není radno podceňovat. Jakmile objevíte takovouto závadu ve sklepení, v místech, kudy nevedou žádné elektrické kabely, nemusíte sice volat instalatéra kvůli tomu v noci, ale druhý den (pokud je pracovní) si sjednejte schůzku, abyste situaci začali řešit.

Elektrické rozvody – jakmile přijdete domů večer z práce a objevíte na zdi mokrou mapu třeba mezi kuchyní a obývákem, instalatéra volejte ihned, protože pokud se voda dostane do elektrických rozvodů a zasáhne zejména zásuvky, vypínače a rozvodné krabice, může tu způsobit zkrat a dokonce i požár. Další nebezpečí vyplývá z možného kontaktu s vodivým prostředím, což může být příčinou smrtelného úrazu vašeho nebo jakéhokoli jiného člena vaší rodiny.