Byznys · 9. 5. 2020

Levné lety


NejvÄ›tší Äást rozpoÄtu spolkne ubytování a cesta. A protože v nÄ›kterých krajinách je ubytování hodnÄ› levné, dokonce levnÄ›jší než u nás, zůstává nám jen ta cesta.

Je docela možné, že než si dovolenou najdete, sedíte s kalkulaÄkou a mapou u stolu a poÄítáte, zda vás vyjde levnÄ›ji cesta autem, nebo letadlem.

Je to sice záslužné vůÄi vaší peněžence, ale pÅ™ece jen je to velká ztráta Äasu a výsledek je tak jak tak nejistý. Nikdy nevíte co se cestou semele, a navíc je nutno brát v potaz také její délku. JistÄ› jinak vyzní kalkulace například Praha Vídeň a jinak Praha Kypr.

Letadlo

Autem na nÄ›které místo pojedete dva dny, ne-li déle. To už je tam i zpÄ›t pÄ›kná Äasová ztráta. A tu je možno nahradit, Äi vyrovnat. Nejlépe tedy letadlem.

Zde přichází v úvahu letenky prostě zamluvit a věc neřešit, ale také je možno využít levné letenky.

Na tomto webu totiž možno nalézt nejlevnÄ›jší možné lety skoro do vÅ¡ech letových destinací. Nezáleží na tom, jestli je v EvropÄ› Äi mimo ni. StaÄí jen zadat do vyhledávacích polí potÅ™ebné údaje a robot už se postará o zbytek.

Je složité vysvÄ›tlit, jak to funguje, ale v podstatÄ› to možné je. On se totiž napojí, nebo neustále napojen je, na vÅ¡echny servery, kde jsou letové informace. Zadáte-li kupříkladu trasu Praha New York, tak jsou bÄ›hem sekund prozkoumány vÅ¡echny cenové nabídky a ta nejnižší je vyhodnocena jako potÅ™ebná pro vaÅ¡i informaci. Výsledek tedy uvidíte v řádu desítek sekund a věřte, že v momentální chvíli je to skuteÄnÄ› jedna z nejlevnÄ›jších letenek, jakou možno zakoupit.

Letiště

Tihle vyhledávací roboti provedou vÅ¡e ve velmi krátké dobÄ›, což ÄlovÄ›k nedokáže, Než by dolistoval na konec pomyslného seznamu, na zaÄátku téhož už by zase byly ceny zmÄ›nÄ›ny.

Proto uvedený web vyzkouÅ¡ejte a poznáte sami, že skuteÄnÄ› lze uÅ¡etÅ™it i na letenkách. UÅ¡etÅ™ené peníze pak můžete na dovolené využít o hodnÄ› lépe.