Výrobky · 18. 1. 2021

Split: Nádherné město s výhledem na Jaderské moře


Jde o centrum nejdůležitÄ›jších památek a kulturních institucí v zemi. Nachází se na Dalmatském pobÅ™eží, obklopené kÅ™išťálovÄ› Äistými vodami Jadranu. Split má jeden z nejzachovalejších římských paláců v EvropÄ›. Jde o Diokleciánův palác, který nadchne milovníky historie a architektury. Zde můžete obdivovat, co zbylo z impozantní budovy s monumentálními přístupovými cestami a nádvořími a také navÅ¡tívit zajímavé podzemní chodby s tajemným původem. Tam, kde zůstaly základy Diokleciánova mauzolea byla postavená katedrála San Domino. Pokud vystoupáte až do zvonice, budete odmÄ›nÄ›ni nádherným výhledem na mÄ›sto a jeho okolí.

s

V samotném mÄ›stÄ› můžete v úzkých uliÄkách odkrýt vzácné a pestré pozůstatky historie z různých období. Pokud hledáte pÅ™i toulkách mÄ›stem příjemné osvěžení, zastavte se na Národní třídÄ›, která je v blízkosti hodinové věže. Je zde nÄ›kolik možností, jak si v klidu a ve stínu oddechnout a osvěžit se. V klikatých ulicích mÄ›sta můžete objevovat staré kostely.

Ve mÄ›stÄ› je Muzeum chorvatských archeologických památek, kde najdete mince, starodávné zbranÄ› a sochy. Spolu s vystavenými pÅ™edmÄ›ty se dozvíte Äást poutavé historie tohoto mÄ›sta a okolí. Etnografické muzeum pÅ™edstavuje místní tradiÄní kroje a další pÅ™edmÄ›ty pÅ™ipomínající život lidí v tomto místÄ› v minulých stoletích. Nejen historií se můžete potěšit. Galerie výtvarných umÄ›ní je vyhledávaná hlavnÄ› kvůli sochám Ivana MiÅ¡trovice, jednoho z oceňovaných umÄ›lců 20. století.

sp1

Do splitu se sjíždÄ›jí turisté také kvůli koupání, které si můžete dopřát například na pláži BaÄvice, která je nejoblíbenÄ›jší pláží ve Splitu a okolí. Místo je povÄ›stné kÅ™išťálovou vodou Jaderského moÅ™e. Pláž se pyÅ¡ní modrou vlajkou, což ji Å™adí k nejlépe hodnoceným plážím svÄ›ta. I proto se doporuÄuje rodinám s dÄ›tmi.

NejsnadnÄ›jší cestou, jak se do Chorvatska a konkrétnÄ› i do Splitu dostat je leteckou dopravou. Pravidelné lety sem v sezónu létají nÄ›kolikrát dennÄ›. Levné letenky split Levneletenky.cz vás za hodinu a půl dopraví na letiÅ¡tÄ› ve Splitu, které leží v blízkosti mÄ›sta s nejvÄ›tším poÄtem hodin sluneÄního svitu v roce.