Výrobky · 17. 1. 2021

Letadla


TÄ›mi vlaky se zde zabývat nebudeme. Budeme se zabývat letadly. Ne nebojte se, tento Älánek nemá nahrazovat nÄ›jakou vysoce odbornou pÅ™ednášku o vztlaku Äi nÄ›Äem podobnÄ› technickém. Nebudeme ani rozebírat jednotlivé druhy, na to je jiná a specializovaná literatura. My se podíváme na to nejdůležitÄ›jší pro nás, normální lidi, kteří obÄas tuto nejrychlejší pÅ™epravu používají.

JistÄ› víte, že cena letenek stoupá a že nÄ›kdy koupíte letenku hned tu první kterou na webu vidíte. Pak vÅ¡ak zjistíte, že jinde se dá táž koupit o nÄ›kolik penízů levnÄ›ji. A nÄ›kdy to nebývá zrovna pár halířů. Takže zaÄnete nadávat jako Å¡paÄek, nebo jen stoicky pokrÄíte rameny. Tak co s tÄ›mi letenkami? Co s tím?

letadlo

Nuže můžete obvolat vÅ¡echny další možnosti. Když nepoÄítám provolanou Äástku, nemáte-li paušál, spoÄítejte si, kolik vás to stálo Äasu. JistÄ›, rychlejší je to prohledávat server po serveru a zkouÅ¡et, zda není nÄ›kde letenka co nejlevnÄ›jší. Jenže zase ten Äas. Než dojdete k poslednímu, může se cena zase zmÄ›nit na tom prvním. Takže?

Já vám poradím. Zcela neziÅ¡tnÄ› a zcela zadarminko. Je zde jeden web, kde koupíte skuteÄnÄ›levné letenky. Pokud jste jeÅ¡tÄ› neklikli na odkaz v pÅ™edeÅ¡lé vÄ›tÄ›, tak to udÄ›lejte a uvidíte, co se tím skrývá. Jde totiž o server, který umí bÄ›hem nÄ›kolika desítek sekund prohledat vÅ¡echny ostatní servery, kde jsou ceny letenek a bÄ›hem pár sekund umí ukázat tu nejlevnÄ›jší. To, co by ÄlovÄ›k dÄ›lal mírnÄ› Å™eÄeno půl hodiny, zvládne prográmek ukrytý v tom webu za pár desítek sekund.

letadlo na ranveji

Když tedy budete opÄ›t chtít kamkoli letÄ›t, nezapomeňte na tyto stránky. DobÅ™e si je uložte, tÅ™eba do záložky, abyste je mÄ›li po ruce. Uvidíte, že se vám to velmi vyplatí. A navíc ten uÅ¡etÅ™ený Äas hledáním, jen to má velmi velkou cenu. Nuže doufám, že vám tento Älánek pomohl a že nyní budete onen web požívat. Já vám už jen mohu popřát hodnÄ› úspÄ›chů.