Byznys · 16. 4. 2023

Jaké by měly být vodiče elektroinstalace

Bez elektřiny se dnes zkrátka neobejdeme. Je součástí každé domácnosti i veřejné budovy, a slouží k mnoha nejrůznějším účelům. Zároveň však víme, že rozhodně není radno si s ní zahrávat – pro staršího člověka může mít elektrický šok i fatální následky. Je tedy jasné, že celé zařízení musí být zkonstruováno podle přísných pravidel. A to platí i pro vodiče elektroinstalace Revize-elektro-revtech.cz. Ty tvoří nedílnou součást celého systému, neboť rozvádí elektrický proud tam, kam je potřeba.

rozsvícená žárovka

Zároveň však tvoří zdaleka nejcitlivější a nejzranitelnější součást, neboť se v podstatě jedná o dráty, které je velmi snadné poškodit. Není tedy divu, že naprostá většina poškození elektroinstalace se nachází právě ve vodičích. I to je důvod k tomu, že pro ně existují již zmíněné přísné normy, které musí splňovat. To se ověřuje mimo jiné při kolaudaci budovy. Jaká pravidla to tedy jsou?

odhalené zaizolované vodiče

Tím prvním je samotný materiál, ze kterého je vodič vyroben. Ten by měl být samozřejmě vodivý a také dostatečně lehký a tvárný. Rozhodně by neměl prasknout, když jej například ohneme. Zároveň však musí být dostatečně pevný, aby se ani při vyvinutí většího tlaku nepřetrhl. Důležitá je pak samozřejmě také cena, neboť by měl být co nejlevnější. To všechno jsou důvody, proč se zdaleka nejčastěji používá měď.

Důležitá je však také izolace. Ta musí pokrývat celou délku vodiče, aniž by však omezovala jeho funkci. Musí být tak silná, aby bylo možné se jí bez nebezpečí dotknout i ve chvíli, kdy vodičem protéká proud. Zároveň však musí být opět dostatečně pružná a především ani při zátěži či vysoké nebo nízké teplotě nepraskat. I ze by samozřejmě měla být cena také co nejnižší. Proto se k tomuto účelu obvykle používá plast. Vyřešit je také potřeba bezpečné napojení vodiče na daný přístroj či zásuvku tak, aby vše bylo dobře odizolované a zcela bezpečné. A není divu, přeci jen na tom v podstatě závisí náš život.