Výrobky · 24. 2. 2020

Světla jsou u vozu důležitá


I pÅ™esto, že naÅ¡e silnice nepatří k tÄ›m nejlepším v EvropÄ›, natož pak ve svÄ›tÄ›, dá se říci, že jsou více než vhodné. Kvůli nim, respektive jejich technickému stavu, k žádným nehodám obvykle nedochází. Daleko více problémů dÄ›lají neukáznÄ›ní Å™idiÄi a Å™idiÄi, kteří používají málo kvalitní svÄ›tla. Na ty totiž mnoho majitelů vozidel docela Äasto zapomíná, ale jedná se o velice důležitou souÄást celého vozu. SvÄ›tla oceníte nejen pÅ™i jízdách v noÄních hodinách, ale rovněž kupříkladu pÅ™i hustém sněžení, případnÄ› krupobití. Konec konců, i trochu silnÄ›jší déšť dokáže zhorÅ¡it viditelnost opravdu citelnÄ›.Vhodná svÄ›tla do auta

Z toho důvodu je více než vhodné mít ve svém voze svÄ›tla na opravdu vysoké úrovni, která vás nezklamou za žádného poÄasí. Výrobců a znaÄek existuje celá Å™ada, ale v případÄ›, že hledáte opravdovou kvalitu, zvolte si h7 žárovku Lightpark.

NeÅ¡etÅ™ete zbyteÄnÄ›

Na svÄ›tlech u auta je zcela zbyteÄné, a hlavnÄ› docela nebezpeÄné Å¡etÅ™it. PÅ™eci jen, nikdy nemůžete vÄ›dÄ›t, kdy vám nekvalitní žárovka vypoví znenadání službu. ÄŒasto se to navíc může stát i v záruÄní lhůtÄ›, což je u opravdu dobrých produktů takÅ™ka vylouÄeno. A i pÅ™esto mnoho Å™idiÄů stále dává pÅ™ednost mnohem levnÄ›jším, ale zároveň rovněž i ménÄ› odolným žárovkám, které koupili na pochybných internetových stránkách nebo nÄ›kde u stánku. Toto není dobré Å™eÅ¡ení. Když si pÅ™iplatíte pár desítek korun, urÄitÄ› to vaÅ¡i finanÄní situaci kdovíjak negativnÄ› neovlivní.Kruhový svÄ›tlomet

Výměna

Pokud chcete na svých svÄ›tlech uÅ¡etÅ™it, tak pouze tak, že si je vymÄ›níte sami. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů je to docela hraÄka a celá záležitost je prakticky takÅ™ka stejnÄ› jednoduchá, jako klasická výmÄ›na žárovky v koupelnÄ›. Jen nesmíte zapomenout na to vzít si vhodné rukavice. Nejenže tak pÅ™edejdete případnému zranÄ›ní ve formÄ› popálení, když budete výmÄ›nu provádÄ›t příliÅ¡ brzy po vypnutí motoru, ale rovněž eliminujete možnost uÅ¡pinÄ›ní žárovky.