Nezařazené · 17. 4. 2019

Víte, jaké žárovky patří do brzdových a parkovacích světel vašeho automobilu


Žárovek v automobilech existuje poměrně velké množství a orientovat se v nich nemusí být pro technicky nepříliš zdatnou osobu zrovna snadné. Liší se mezi sebou paticemi a tvarem, rozdíly mohou nastat i u některých typů vozů, a to především u doplňujícího osvětlení palubních a přístrojových desek a směrových nebo parkovacích světel.
NejÄastÄ›ji se mÄ›ní autožárovky v pÅ™edních svÄ›tlometech, na nÄ› je kladen také nejvÄ›tší nápor a zvláštÄ› u výkonných modelů je jejich životnost omezená. To vÅ¡ak neznamená, že ostatní žároviÄky nemohou dosloužit. Stává se to sice relativnÄ› ménÄ› Äasto, ale mÄ›li bychom mít alespoň zevrubnou pÅ™edstavu, jaká technika se do kterých patic a svítidel nasazuje.

velkomÄ›sto silniÄní provoz

V tomto smÄ›ru nám může výraznÄ› pomoci manuál od vozidla, alespoň stažený z Internetu, anebo osobní zkuÅ¡enost Äi rada odborníka. Ku prospÄ›chu nám může být i náhradní sada autožárovek a pojistek, která sice již nemusí být souÄástí povinné výbavy, ale zkuÅ¡ení Å™idiÄi doporuÄují mít ji ve voze ukrytou. Nezabírá mnoho místa, váží jen pár desítek gramů a v případÄ› defektu na dlouhé cestÄ› na dovolenou uÅ¡etří výmÄ›na prasklé žárovky Äas i peníze.
Většinou zvládneme vyměnit vadné kusy za nové svépomocí, ale některé moderní karosérie a skelety svítidel vyžadují odborný zásah.

automobily v řadě

W5W – nejrozšířenÄ›jší model žároviÄek W5W má vÄ›tÅ¡ina vozidel osazen ve svÄ›tlometech parkovacích a koncových svÄ›tel. Využívají se rovněž pro palubní desky, vnitÅ™ní prostor pro odkládání zavazadel, pÅ™ední sedadla spolujezdce a ostatní prostory v interiéru. Bývá Äasto nasazován i pro nasvícení registraÄní znaÄky.
Brzdová svÄ›tla a couvání – velice důležité je pÅ™ed každou delší cestou zkontrolovat stav tÄ›chto žárovek, neboÅ¥ pÅ™i jízdÄ› plní zásadní bezpeÄnostní funkci. V hustém provozu jsou dokonce mnohem důležitÄ›jší, než smÄ›rové „blinkry“. Do svítidel podle znaÄky vozu patří buÄ typy P21W, W16W, anebo W21W.
Do smÄ›rových blinkrů se nejÄastÄ›ji instalují WY21W a PY21W. ObÄ› žároviÄky jsou oranžové, což samozÅ™ejmÄ› odpovídá povaze jejich využití.