Elektro · 2. 7. 2018

Když už nic jiného, tak získáte alespoň hlasy


Je podivuhodné, že Vás, jako pÅ™edstavitele obce, jeÅ¡tÄ› ani nenapadlo zajistit pouliÄním osvÄ›tlením i ty Äásti obce, které neleží na hlavním tahu! NepociÅ¥ujete stud? Ne, to jsou jen výmluvy, že pořád nÄ›co budujete. SamozÅ™ejmÄ›, že vykazujete Äinnost. UrÄitÄ› je chvályhodné nové hÅ™iÅ¡tÄ› pro dÄ›ti. Ale myslete také trochu na bezpeÄnost starších lidí. A to jak v prevenci úrazovosti, nebo v prevenci kriminálních Äinů!

noÄní soumrak

Konejte.

JdÄ›te se do tÄ›ch uliÄek projít po setmÄ›ní. To bude možná nejlepší Å™eÅ¡ení, než aby se sepisovala petice na vybudování pouliÄního osvÄ›tlení. Ale vezmÄ›te si baterku, abyste místo do úřadu, nenastoupili jeÅ¡tÄ› v noci do nemocnice s úrazem!

Máte návštěvu za sebou?

Tak jak? Už jste se tam byli podívat? A nehodila by se tam rtuťová výbojka?

  • SpolehlivÄ› svítí i v dobÄ› mrazů.
  • Není drahá.
  • SvÄ›tlo má stabilní.
  • A poruchová také není.

Ujasnili jste si potÅ™ebu pouliÄních lamp? I když si myslíte, že není zapotÅ™ebí, nechte postavit pouliÄní lampy se rtuÅ¥ovými výbojkami vÅ¡ude tam, kde byste mohli alespoň získat hlasy na další volební období. Váš prvotní úmysl nemusíte dávat najevo. Ono totiž bude pro lidi důležitÄ›jší, aby se bez újmy na zdraví dopravili z práce domů. Aby nemuseli být tmou uvÄ›znÄ›ni ve svých domovech, protože se jim nechce chodit po tmÄ› s baterkou! A zvýšená spotÅ™eba baterií je už také nebaví! Takže pravý důvod k pořízení lamp se rtuÅ¥ovými výbojkami nemusíte nikomu sdÄ›lovat.

svítící balónek

Anebo že byste souhlasil se svými obÄany? Potom jste velice empatiÄtí. Asi jste si pÅ™edstavil, že v tÄ›chto místech můžete bydlet Vy, nebo VaÅ¡e stará matka! Tak to je také fajn!

Takže můžete zaÄít.

ProjdÄ›te se opÄ›t ve tmÄ›, ale tentokrát už s odborníkem, abyste co nejlépe pochopili stav vÄ›cí a oznaÄili místa, kam pouliÄní lampy usadit. Mohlo by se totiž stát, že by se z temných míst vyklubala místa s nejvÄ›tším osvÄ›tlením. Nebo naopak. Lampy se rtuÅ¥ovou výbojkou by neosvítily inkriminovaná místa. A veÅ¡kerá snaha by byla rázem marná!