Výrobky · 15. 12. 2020

Už také létáte?


Už pÄ›kných pár let zaznamenáváme rychlý rozvoj letecké dopravy. SamozÅ™ejmÄ› ponÄ›kud zredukovaný souÄasnou pandemií, ale pÅ™esto znaÄný. Letecká doprava propojila už pomalu celý svÄ›t, provoz na nebi zhoustnul a nÄ›kde dokonce dosahuje maxima toho, co je jeÅ¡tÄ› možné zvládnout, a staÄí obvykle upřít pohled na oblohu a uvidíme Äáry, táhnoucí se za stroji, které prolétají nad naÅ¡imi hlavami.

Leteckých linek je tedy spousta. A to logicky znamená, že je mnoho lidí, kteří tuto dopravu využívají. Nebýt přece pasažérů, nebylo by tu tolik možností letů, kolik jich tu je.

letadlo proti nebi

Pro někoho už se stalo létání běžnou záležitostí, leckdo ho využívá dokonce každou chvíli, a ubývá těch, kdo ještě nikdy po nebi nepluli, a to ať už z povinnosti nebo pro zábavu.

Ale stále jsou tu i lidé, kteří jeÅ¡tÄ› neletÄ›li. A nejedná se jenom o ty, kteří do letadla možná ani nikdy nevstoupí, protože se obávají opustit pevnou půdu pod nohama, nevěří statistikám oznaÄujícím leteckou dopravu jako tu nejbezpeÄnÄ›jší na celém svÄ›tÄ›, a tudíž je do letadla nedostane nikdo ani heverem, jak se říká. Mezí tÄ›mi, kdo leteckou dopravu jeÅ¡tÄ› nikdy nevyužili, jsou i ti, kdo mají prostÄ› hluboko do kapsy. Tací by možná i letÄ›li, jenže se podívali na obvyklé ceny letenek a rezignovali s tím, že na tohle prostÄ› nemají. Nebo jsou důležitÄ›jší vÄ›ci, za něž tito své peníze utratí.

letící stro

Ale ti, kdo nelétají jenom z finanÄních důvodů, se pÅ™ipravují o požitek z létání sami. Protože i oni by mohli vzlétnout k oblakům, a to za cenu, jež je i pro nÄ› příznivá. StaÄilo by totiž, aby využili last minute letenky, jež jsou cenovÄ› daleko dostupnÄ›jší než obvykle se nabízející varianty.

Je totiž logické, že se ne vždy podaří vÅ¡echny letenky rozprodat. A když je tu riziko, že už se je prodat nepodaří, jdou letecké spoleÄnosti s cenami dolů, aby z toho aspoň nÄ›co mÄ›ly. A ti, kdo podobné možnosti využijí, tak mohou letÄ›t i velice levnÄ›. A proÄ toho nevyužít?