Výrobky · 8. 1. 2020

Svícení nemusí být drahé


PÅ™ipadá vám, že za elektÅ™inu platíte stále víc a víc penÄ›z? ChtÄ›li byste nÄ›jakým způsobem v této oblasti uÅ¡etÅ™it a platit za svícení ménÄ›? ŘeÅ¡ení je pomÄ›rnÄ› jednoduché. Je na Äase, abyste klasické žárovky, které máte v celé své domácnosti, vymÄ›nili za novÄ›jší typ, za led varianty. Jedná se o moderní záležitost, která se postupnÄ› dostala prakticky do vÅ¡ech domácností. Pokud ta vaÅ¡e stále zaostává, je na Äase to zmÄ›nit a také do této revoluÄní technologie investovat. Jaké to má výhody?led žárovka na Äerném pozadí

Ušetříte peněženku i planetu
Led žárovky jsou výhodné z mnoha důvodů. První faktor, který hraje roli, jsou rozhodnÄ› právÄ› finance. VaÅ¡e úÄty budou nižší, sami pocítíte rozdíl. UvÄ›domíte si, že opravdu není potÅ™eba platit za svícení tisíce, že to jde i mnohem úspornÄ›ji. Zarážející může být poÄáteÄní investice, která bude samozÅ™ejmÄ› vÄ›tší, než když jste poÅ™izovali klasické žárovky. Je vÅ¡ak tÅ™eba si uvÄ›domit, že tato prvotní investice se velmi brzy smaže.

Dalším faktorem je dlouhá životnost. Zapomeňte na to, že led žárovka e27 bude praskat a vy budete muset co pár týdnů nebo mÄ›síců Å™eÅ¡it složité výmÄ›ny. To opravdu ne, jedná se o skuteÄnÄ› velmi kvalitní produkty, které jsou odolnÄ›jší vůÄi praskání. ÄŒastého vyměňování se tedy obávat nemusíte. nemluvÄ› o tom, že právÄ› díky tomuto nebude potÅ™eba vytvářit tak moc zbyteÄného odpadu. Je lepší mít jednu žárovku pÄ›t let než bÄ›hem stejnÄ› dlouhé dobÄ› ÄtyÅ™i. Myslete tedy nejen na svou peněženku a úÄty, ale také na naÅ¡i planetu, která si zasluhuje co nejvíce ulevit.klasická žárovka

Různé typy světla
Preferujete radÄ›ji studené nebo teplé svÄ›tlo? Do každé místnosti se bude hodit nÄ›co jiného. Do kuchynÄ›, koupelny nebo na toaletu volte spíše studenÄ›jší tóny. Naopak do obývacího pokoje Äi do ložnice poÅ™iÄte žárovku, která vám poskytne teplé osvÄ›tlení. Teplota svÄ›tla je velmi důležitá, proto ji nepodceňte ani vy.