Výrobky · 19. 4. 2020

K čemu slouží výbojka


Existuje spousta vynálezů. NÄ›které jsou známÄ›jší než jiné, v závislosti nejen na tom, jak moc jej používáme, ale také na tom, jak moc je vidÄ›t. Například každý ví, co je žárovka a k Äemu slouží. Koneckonců vidíme ji dennÄ› a používají ji už i dÄ›ti, když si rozsvÄ›cí a zhasínají lampiÄku.

Pak jsou tu takové, které sice známe a které vÄ›tÅ¡ina z nás dennÄ› používá, avÅ¡ak jelikož nám nejsou přímo na oÄích, nevíme o nich zhola nic, obvykle ani to, co si pod daným názvem máme pÅ™edstavit. Typickým příkladem může být výbojka lightpark.cz. JistÄ› jste to slovo již slyÅ¡eli, víte ale pÅ™esnÄ›, o co se jedná?

vybojka1

V zásadÄ› se jedná o zařízení, které, jak již název napovídá, vysílá elektrické výboje. Ty mohou být pouÅ¡tÄ›ny buÄ volnÄ› do prostoru, nebo je zachytává pÅ™ijímaÄ na druhém konci.

První otázka, která vás jistÄ› napadne, bude znít: k Äemu je to vůbec dobré. Koneckonců, je to i pomÄ›rnÄ› nebezpeÄné zařízení. Asi nikdo z nás by si nepřál dostat elektrický Å¡ok. A co by to mohlo udÄ›lat se starším ÄlovÄ›kem, nebo s ÄlovÄ›kem, který má problémy se srdcem, netÅ™eba říkat.

vybojka2

AvÅ¡ak aÄ se to může zdát zvláštní, použití má, a ne jedno. Dokonce se s ní vÄ›tÅ¡ina z nás setkává dennÄ›. Nevěříte? StaÄí se podívat na startér automobilu. Je to totiž právÄ› elektrický výboj, který zažehne palivo a tím nastartuje váš vůz. Bez výbojky by zkrátka nefungoval.

Dalším místem, kde ji najdeme, Äi spíše jsme ji nacházeli v minulosti, bylo pouliÄní osvÄ›tlení. JistÄ› si vÅ¡ichni pamatujeme z dÄ›tství sodíkové lampy, které nejprve zářily typickým modrým svÄ›tlem, než se dostateÄnÄ› rozžhavily. A k tomu byl právÄ› používán tento vynález.

Na podobném principu dodnes fungují běžné zářivky, které můžete vidět například v obchodech, ve školách, nemocnicích a dalších institucích. Právě elektrické výboje totiž rozehřejí plyn, který v nich je umístěn.

Jak je vidÄ›t, je pro nás hodnÄ› užiteÄná. Možná bychom jí tedy mÄ›li vÄ›novat vÄ›tší pozornost.