Elektro · 19. 4. 2020

Kde všude najdeme zásuvky Schneider


Dnes nás obklopuje spousta nejrůznějších vynálezů. Některé si uvědomujeme, jiné používáme tak běžně, že jim ani nevěnujeme pozornost. Příkladem toho druhého typu mohou být i zásuvky Schneider. O co se jedná?

Ve struÄnosti Å™eÄeno, jde o místo, kde dochází ke spojení dvou přístrojů a výmÄ›nÄ› elektrických signálů mezi nimi. To je samozÅ™ejmÄ› velmi Å¡iroká definice, avÅ¡ak faktem je, že v dneÅ¡ní dobÄ› máme nepÅ™eberné množství nejrůznÄ›jších druhů a typů zásuvek. NÄ›které se již pomalu pÅ™estávají používat, jiné stále září. Jaké jsou tedy nejběžnÄ›jší druhy?

zasuvka3

Tím, co se každému vybaví, když se Å™ekne zásuvka, je bezesporu elektrická zástrÄka. A není divu, je to ten nejpoužívanÄ›jší typ. Slouží k tomu, aby do daného přístroje pÅ™ivádÄ›l elektrický proud, a tím jej uvedl do chodu. Známe ji vÅ¡ichni, koneckonců ji používáme dnes a dennÄ›.

Dalším typem, který dnes již prakticky vymizel, jsou takzvané „jacky“. Spojovaly televizi například s VHS Äi pozdÄ›ji DVD pÅ™ehrávaÄem. Zvláštností bylo to, že mÄ›ly zvláštní kabel na Audio, tedy zvuk, a zvláštní na Video, tedy obraz. To se stávalo zdrojem problémů, neboÅ¥ lidé velmi Äasto strkali koncovku do nesprávné zdířky, i když byly barevnÄ› znaÄeny. PravdÄ›podobnÄ› toto je také důvod, proÄ se od nich dnes prakticky opustilo.

zasuvka4

Tím, co jej nahradilo, byl typ SCART. Ten mÄ›l tu výhodu, že pÅ™enášel obraz i zvuk jedním kabelem. Navíc mÄ›l velmi typickou zdířku, takže nehrozilo, že jej omylem strÄíte nÄ›kam jinam. Navíc ji mÄ›l i nesoumÄ›rnou, nemuseli jste se tedy bát, že jej dáte obrácenÄ›. Problémem vÅ¡ak bylo, že se po Äase zaÄal vnitÅ™ek uvolňovat, a pÅ™estával fungovat.

Nahrazen byl typem HDMI. Ten se používá dodnes. Výhodou je malá, pevná zdířka, nehrozí tedy žádné potíže jako u předchozích druhů. Zda se neobjeví nějaké nové, se teprve uvidí. Zatím je na trhu poměrně krátce.

Ovšem tou zdaleka nejpoužívanější (po té elektrické) je rozhodně USB. Věřím, že jej nemusím ani představovat. Dobrá je na něm jeho univerzálnost.

Každopádně zde je vidět, jakou rozmanitost typů najdeme. Možná bychom si jich měli více všímat.