Výrobky · 22. 3. 2020

Dovolená v zahraničí: Co zařídit ještě před odletem?


Destinace na letní dovolenou už je dávno vybraná a vy teÄ pÅ™emýšlíte, co vÅ¡e s sebou pÅ™ibalit, co je potÅ™eba pÅ™ed odjezdem udÄ›lat a kde necháte domácí mazlíÄky?

Pokud jsou vaÅ¡i spolucestovatelé zkuÅ¡ení Å™idiÄi, nebojte se vyrazit na dovolenou vlastním automobilem. Taková dovolená vyjde o poznání levnÄ›ji, než v případ cestování letadlem. Jízda autem je pohodlná. Můžete dojet pÅ™esnÄ› na místo urÄení, na místÄ› si nemusíte půjÄovat auto z půjÄovny, zastavíte kdykoliv budete potÅ™ebovat a odpadají problémy s pÅ™epravou zavazadel.

cesta letadlem

Hlavně v tuzemsku můžete vyzkoušet cestování vlakem nebo autobusem. Cesta je ovšem zdlouhavá a ne zrovna pohodlná, pokud tedy máte malé děti, tuto možnost zvažte. V případě, kdy si chcete celou trasu zkrátit na minimum a užívat si komfortu při cestování, ideálním dopravním prostředkem bude letadlo.

Cestování letadlem už není doménou pouze nejbohatších vrstev. Palubní vstupenky zvláštÄ› u nízkonákladových spoleÄností vyjdou v mnoha případech i levnÄ›ji než cestování autobusem nebo autem.

palubní lístek

OvÅ¡em jen v tom případÄ›, že s koupí nebudete otálet a zabukujete let i nÄ›kolik týdnů dopÅ™edu. NejlevnÄ›jší letenky vám pomůžou najít i různé vyhledávaÄe, které spolupracují s vÄ›tÅ¡inou leteckých spoleÄností.

Co s sebou na palubu?

VÄ›tÅ¡ina leteckých spoleÄností nabízí v cenÄ› letenky i příruÄní zavazadlo, které si s sebou můžete vzít na palubu. Ne vÅ¡echno si do nÄ›j ale můžete pÅ™ibalit. Na palubní zavazadla se kladou daleko přísnÄ›jší nároky než na ta odbavená. Ty vÄ›tÅ¡inou podléhají pouze přípustné váze, kterou nesmíte pÅ™ekroÄit. SamozÅ™ejmostí je i zákaz pÅ™epravy nebezpeÄných zbraní a výbuÅ¡nin.

U příruÄních zavazadel už jsou podmínky o nÄ›co přísnÄ›jší. NejvÄ›tší omezení se týká hlavnÄ› kosmetiky a tekutin. V příruÄním zavazadle můžete pÅ™evážet maximálnÄ› 11 lahviÄek s tekutinami a maximálním objemem 100 ml.