Nezařazené · 21. 3. 2020

Svítíme rostlinám


Pokud mají naÅ¡e rostliny dobÅ™e zakoÅ™enit, vyrůstat, sílit a plodit, je pro nÄ› velice důležité svÄ›tlo. Jeho dostatek je k tomu zkrátka nezbytný. Posvítit jim můžeme pomocí zářivek. Ty jsou u pÄ›stitelů nejoblíbenÄ›jší nejen díky velké úspornosti, ale i jiným užiteÄným https://www.fajn-brigady.cz/clanek/spojte-prijemne-s-uzitecnym/ vlastnostem. Výrobci nabízejí jejich různé varianty pro různé druhy a různé růstové fáze rostlin. NÄ›kterým svítíme pomocí lineárních zářivek, jiným nejlépe posvítí úsporná lampa nebo tÅ™eba sodíková výbojka. Jak se v tom pÅ™i nákupu orientovat? Která bude ta pravá právÄ› pro naÅ¡e rostlinky? Nabízíme malý základní pÅ™ehled.

Pro sazenice a rostliny nízkého vzrůstu

Rostlinky, které mají kvalitnÄ› zakoÅ™enit, potÅ™ebují svÄ›tlo Äervené. O nÄ›co pozdÄ›ji, v rané růstové fázi, je pak potÅ™eba svÄ›tlo modrobílé, studené. K tomuto úÄelu nejlépe pÄ›stitelům poslouží lineární zářivky. Protože mají menší výkon, jsou vhodné pro nižší rostliny. Instalují se tam, kde probíhá pÅ™edpÄ›stování sazenic nebo pÄ›stování bylinek (například pažitky, petrželky Äi bazalky).

barevné zářivky

Pro rostliny středního vzrůstu

Pro rostliny menší a stÅ™ednÄ› vzrostlé jsou doporuÄovány kompaktní zářivky, tzv. úsporné lampy. Jejich vlastnosti jsou podobné vlastnostem lineárních zářivek, ovÅ¡em mají vyšší výkon. Můžeme je kupovat v různých variantách. Každá je vyrobena „na míru“ podle růstové fáze rostlin. K dispozici máme například úsporné lampy s růstovým spektrem, kvÄ›tovým spektrem nebo duální, jejichž užití je univerzální. Úsporné lampy vydávají ménÄ› tepla a lze je tak umístit blízko rostlin. A uÅ¡etÅ™it hodnÄ› místa.

sazenice s umělým osvětlením

Pro rostliny světlomilné

Pro rostliny, které jsou na svÄ›telné podmínky nejnároÄnÄ›jší a potÅ™ebují ho nejvíce, používáme nejlépe vysokotlaké výbojky. Tento typ zářivek disponuje nejvyšším výkonem (až 1000 W). Ale je tÅ™eba myslet na to, že produkují velké množství tepla. Je nutné zajistit dostateÄné vÄ›trání! Také se musí instalovat do vyšší vzdálenosti od vrcholků rostlin. Je potÅ™eba více místa. K růstové fázi rostlin je vhodné použít halogenidové výbojky. Pro rostliny, které plodí (například paprika nebo rajÄe), jsou doporuÄovány výbojky produkující hodnÄ› modrého svÄ›tla. Vhodné jsou k tomu výbojky sodíkové.