Elektro · 19. 12. 2018

Zjistěte odpovědi na své otázky


Možná se stále jeÅ¡tÄ› tÅ™esete obavou, když usedáte do svého vozidla, jako právoplatný Å™idiÄ. Nebojte, jedinÄ› pravidelným řízením vozidla za každého poÄasí získáte obratnost a cvik. Ale jak zvládáte péÄi o své vozidlo? To byste si mÄ›li nastudovat. I když máte vytipovaný autoservis, vždycky také nemá Äas Vám poradit. NÄ›co byste, napÅ™. o autožárovkách mÄ›li vÄ›dÄ›t.

zadní světla

Nemějte obavy se zeptat
Když se náhle ocitnete v prodejnÄ› s náhradními díly do automobilu, nemusíte být zděšeni. ZvláštÄ› pak ženy, pro které je vozidlo a jeho souÄásti vÄ›tÅ¡inou Å¡panÄ›lskou vesnicí. Zeptejte se na to, jaké autožárovky potÅ™ebuje Váš vůz. Ale pÅ™edem si radÄ›ji nÄ›co málo nastudujte, aby Vás prodejce nechtÄ›l odbýt nÄ›jakou žárovkou do auta, která bude pÅ™i ruce. I když se to v dneÅ¡ní dobÄ› už tak Äasto nestává, mohly byste, milé ženy, narazit na prodavaÄe, který se v noci Å¡patnÄ› vyspal, nebo se pohádal s manželkou!

Vaše autožárovky musí splňovat nějaké normy.
· UrÄitÄ› by to mÄ›l být správný typ právÄ› do VaÅ¡eho vozu. Tuto informaci najdete v nÄ›jaké té příruÄce, která popisuje obsluhu auta. Pokud ji nebudete mít hned pÅ™i ruce, jednoduÅ¡e vezmÄ›te s sebou do obchodu tu nefunkÄní.
· Musíte znát základní informace o autožárovce, kterou potÅ™ebujete vymÄ›nit. Patice, svÄ›telný tok, jednoznaÄnÄ› daný příkon, životnost. Podle toho se Å™iÄte vždycky.

reflektory

Možná Vám prodavaÄ nabídne neznaÄkovou alternativu za menší peníze. Do toho se nevrhejte. ZnaÄkové autožárovky mají v tomto případÄ› své opodstatnÄ›ní. Splňují totiž bez diskuze vÅ¡echny náležitosti, které výrobce VaÅ¡eho vozidla pÅ™edepsal. Parametry neznaÄkových autožárovek nemusí být plnÄ› funkÄní a mohou Vám na cestách pÄ›knÄ› zavaÅ™it jejich krátkou životností, nebo brzkým rozbitím. Je lepší si v tomto případÄ› pÅ™iplatit. PÅ™ece jenom byste mohli ohrozit úÄastníky silniÄního provozu oslnÄ›ním protijedoucích vozidel, nebo svou neviditelností ve tmÄ›.
Nebojte se tedy svého prvního nákupu v obchodě, kde se vyskytují především muži.