Nezařazené · 6. 10. 2018

Výhody světelného zdroje s označením LED


Poslední dobou tyto zdroje pÅ™esvÄ›dÄily pomÄ›rnÄ› Å¡irokou veÅ™ejnost o svých dovednostech a stále pÅ™ekvapují svojí naprosto úžasnou technologií. Dříve se jim zákazníci vyhýbali a to hlavnÄ› bylo ovlivnÄ›no klasickými žárovkami. Svícení bylo pomÄ›rnÄ› drahé a navíc nevydržely svítit takovou dobu, jako tato nová technologie. Musely se ÄastÄ›ji nakupovat a to bylo hodnÄ› zakotveno ve smýšlení kupujících. Investice do úsporných žárovek byla totiž daleko mnohem vyšší a pÅ™i pÅ™edstavÄ›, že bychom žárovky mÄ›li nakupovat ve stejné intenzitÄ›, to každého omezilo. PÅ™es vÅ¡echna úskalí výrobci získali pÅ™ední pozice a dnes se ani o jiné zdroje nejeví zájem. LED žárovky dnes sehrávají hlavní roli zdroje svÄ›tla, proto je k dispozici i jejich Å¡iroký výbÄ›r . Setkáváme se s nimi v naÅ¡ich domácnostech, pracoviÅ¡tích, obchodech ale i venkovních prostorách naÅ¡ich zahrad, teras a pergol.

lucerna

Jejich výhody:

  • Úspornost – ta stojí na prvním místÄ›, jelikož oproti klasickým zdrojům jsou schopné snížit spotÅ™ebu energie a to až o 80%. To už je pÅ™ece jenom znát v naÅ¡em rozpoÄtu.
  • Životnost – podle druhu dokážou svítit klidnÄ› až v řádu ne hodin, ale přímo roků. Proto zmínÄ›ná vyšší investice se rozhodnÄ› vyplatí.
  • Barva svÄ›tla – udává se v Kelvinech a my si skuteÄnÄ› můžeme vybrat teplou nebo studenou barvu. U LED žárovek se setkáváme se tÅ™emi druhy urÄení: teplá bílá, neutrální, studená bílá a každá z nich má svoje parametry. HodnÄ› záleží, kam chceme dané svÄ›tlo umístit.
  • Rozptyl svÄ›tla – to je důležitá informace, jelikož Äím bude vyšší úhel, tak samozÅ™ejmÄ› získáme, podle stupnÄ›, kdy nevyšší je 360° i vÄ›tší rozptyl svÄ›tla do prostoru.
  • Další – neobsahují rtuÅ¥, jsou ekologické, Å¡etrné k životnímu prostÅ™edí atd.

lampy

Venkovní svítidla

OsvÄ›tlení do naÅ¡ich exteriérů rozhodnÄ› patří. SamozÅ™ejmÄ› vybíráme taková, co zapadnou pÅ™irozenÄ› do prostÅ™edí a nebudou vyÄnívat jako strašák na poli. Pokud se rozhodneme pro venkovní Led osvÄ›tlení, tak rozhodnÄ› neudÄ›láme chybu. Je dobré se pÅ™i koupi zaměřit i na stupeň krytí, který se nalezne pod oznaÄením IP. Skládá se ze dvou Äísel, která jsou důležitou informací.

  1. Zde nám Äíslo bude znaÄit stupeň krytí proti nebezpeÄnému dotyku a vniknutí cizích pÅ™edmÄ›tů.
  2. Druhé v pořadí nám podá informaci jak je tomu v případě vniknutí vody.