Elektro · 25. 6. 2019

Většina neduhů LED žárovek již patří minulosti


SvÄ›telný tok– každý technický vynález prochází velmi obtížným procesem zrození. Mívá urÄité nedostatky, a pokud má oslovit laickou veÅ™ejnost, musí ji pÅ™esvÄ›dÄit o svých pÅ™ednostech. Tento vývoj se týkal také LED diod, jejichž zaÄátky spoÄívaly spíše ve využití v oblasti sdÄ›lovací techniky jako kontrolky a svítidla s velmi malým výkonem. První využitelné LED žárovky se na trhu objevili na pÅ™elomu milénia, ovÅ¡em Å¡lo o velmi drahé a málo výkonné zdroje. Situace se rapidnÄ› zmÄ›nila teprve od roku 2012, kdy zaÄaly klesat ceny tÄ›chto výrobků a zároveň rostl svÄ›telný tok. Dnes se již běžnÄ› prodávají i výkonné reflektory nahrazující halogenové žárovky a dokonce i v kapesních svítilnách je v provozu jen jediná dioda, která nÄ›kolikanásobnÄ› pÅ™edÄí malou vláknovou žároviÄku.vláknová mléÄná žárovka
Barevné podání– problematický byl jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÄ›kolika lety omezený výbÄ›r barevného podání vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. VÄ›tÅ¡inou Å¡lo o studené odstíny bílé barvy, lehce namodralé, které byly příliÅ¡ ostré a rozhodnÄ› nebyly vhodné pro místnosti, kde lidé odpoÄívají, napÅ™. pro obývací pokoje a ložnice. Dnes si můžete vybrat buÄ plnospektrální osvÄ›tlení, anebo sáhnout po nÄ›které z mnoha alternativ denního bílého svÄ›tla. VÄ›tÅ¡inou se prodávají ve tÅ™ech základních modifikacích – teplá, neutrální a studená bílá. Teplé odstíny uvítáte tam, kde se chystáte ke spánku, nebo relaxujete, neutrální a chladné naopak v pracovních koutech, kde musíte být dostateÄnÄ› bdÄ›lí a ostražití. Studené odstíny se nejÄastÄ›ji uplatní nad kuchyňskou pracovní deskou, kde se zpracovávají potraviny ostrými nástroji, v domácí dílnÄ›, u psacího stolu apod.kompaktní zářivka
Levný provoz– LED žárovky Lightpark se staly platným konkurentem kompaktním zářivkám vzhledem k jejich znaÄnému svÄ›telnému toku a zároveň zanedbatelnému příkonu elektrické energie. VýznamnÄ› klesla i jejich poÅ™izovací cena, tím pádem jsou poÅ™izovací i provozní náklady tak nízké, že lze tímto způsobem uÅ¡etÅ™it velkou Äást nákladů na elektrickou energii. Spolu s úspornými spotÅ™ebiÄi pak může průmÄ›rná domácnost uÅ¡etÅ™it na elektÅ™inÄ› i nÄ›kolik stovek korun každý mÄ›síc.