Elektro · 11. 2. 2019

Také sázíte na výbojky?


Jenom uÄinÄ›ný naivka by v dneÅ¡ní dobÄ› jeÅ¡tÄ› svítil žárovkami, jež si v bláhové pÅ™edstavÄ›, že tím uÅ¡etří, nakoupil do zásoby dříve, než byly staženy i z naÅ¡eho trhu, respektive jež zdÄ›dil po pÅ™edcích. Protože dnes už máme i daleko lepší zdroje svÄ›tla. A to lepší ve vÅ¡ech ohledech, jaké si jenom ÄlovÄ›k dokáže pÅ™edstavit. SamozÅ™ejmÄ› pomineme-li poÅ™izovací cenu, jež byla u žárovek klasických sice nižší, ale ÄlovÄ›k se pak „prohnul“ dodateÄnÄ›.

neony

Dnešní lidé sázejí raději na něco modernějšího, trvanlivějšího a úspornějšího. Třeba na výbojky.
Pokud vám snad tento pojem nic neříká, vězte, že výbojky jsou už po desítky let nás na cestě životem doprovázející zdroje světla, nalézající uplatnění leckde. Kdyby neexistovalo něco jako výbojka, neměli bychom třeba:

  1. fotoaparáty s bleskem, v nÄ›mž se právÄ› výbojky zabydlely v hojném poÄtu
  2. zářivky
  3. neonové nápisy
  4. nebo třeba i CO₂ lasery

Život bez oněch uzavřených trubic, naplněných směsicí různých plynů a obsahujících tu dvě a tu ještě více elektrod, které do onoho plyny naplněného prostoru přivádějí elektřinu a tím se vytváří vysoce intenzivní světlo různých barev, by dnes nebyl takový, jaký je. Protože si to jenom zkuste představit, o co vše kolem sebe bychom byli ochuzeni.

logo

O tom, v kolika různých případech se výbojky uplatňují, svÄ›dÄí tÅ™eba už i jenom to, že se vyskytují hned ve dvou nejzákladnÄ›jších provedeních, tedy jsou tu halogenidové a tu pro zmÄ›nu sodíkové, a každé z nich pak mají celou Å™adu ‚poddruhů‘ podle různého příkonu, tvaru, produktové Å™ady, typu reflektoru, barvy chromatiÄnosti, svÄ›telného toku, pracovní polohy a dalších a dalších specifik.

Každá z nabízejících se variant je užiteÄná k nÄ›Äemu pÅ™inejmenším trochu odliÅ¡nému, každá má své pÅ™ednosti. A nejvíc pÅ™edností nalezneme pochopitelnÄ› u tÄ›ch z výbojek, jež jsou znaÄkové, tedy prokazatelnÄ› kvalitní. Ty nesou zpravidla oznaÄení Osram nebo Philips a pořídíme je hravÄ› dejme tomu i na internetu.
A pokud si je pořídíme, nebudeme litovat.