Elektro · 25. 11. 2019

Při nákupu autožárovek W5W důvěřujte renomované značce


ObyÄejné žároviÄky do parkovacích svÄ›tel s wolframovým vláknem pořídíte doslova za pár korun. Mají velmi nízký příkon 5 W a nevyžadují ke své práci žádné zvláštní elektronické zařízení nebo pÅ™edÅ™adník, pouze napájení z autobaterie. Jsou to celosklenÄ›né výrobky s nástrÄnou paticí a vzhledem k jejich malé velikosti od nich nelze oÄekávat žádný enormní výkon. Jsou urÄené opravdu jen pro oznaÄení vozidla pÅ™i parkování na Å¡patnÄ› viditelných místech, kde hrozí nebezpeÄí srážky s jedoucím vozidlem.osvÄ›tlená silnice podél Å™eky
To je také jejich cílem, ochránit vůz pÅ™i parkování a vzhledem k minimálnímu odbÄ›ru elektÅ™iny z akumulátoru je lze ponechat zapnuté po dobu nÄ›kolika hodin. Zde se vÅ¡ak nabízí otázka, jestli by nebylo vhodnÄ›jší pořídit nÄ›jaké žároviÄky s lepším jasem, které budou svítit bÄ›lejším odstínem, a budou lépe viditelné.

ParkovaÄky pro vyšší bezpeÄnost

Žárovky W5W Lightpark patří k nejnižším cenovým kategoriím spotřebního zboží v automobilovém průmyslu, ale i přesto zastávají důležitou funkci. Osvětlují vnější obrys zaparkovaného vozidla a vyplatí se vsadit na spolehlivý výrobek. Máte na výběr z několika možností:
NeznaÄkový výrobek – utratíte za jednu žároviÄku pÅ™ibližnÄ› pÄ›t korun, ale naprosto bez garance kvality. Může se porouchat velmi rychle a pÅ™edÄasná výmÄ›na za nÄ›kolik týdnů se nakonec může spíše prodražit.
ZnaÄkový produkt standardních parametrů – ověřená kvalita znaÄkových výrobků s pÅ™ijatelnou cenou nÄ›kolika desítek korun. Bezproblémová reklamace a zpravidla spolehlivost po dlouhou dobu. Å piÄku v tomto oboru můžete oÄekávat napÅ™. u výrobků znaÄky Philips nebo Osram.noÄní provoz na dálnici
Osram Cool Blue W5W – cenově přijatelný typ s bělejším odstínem světla a s vyšším jasem, což v praxi znamená lepší viditelnost a tím pádem menší pravděpodobnost dopravní nehody.
LED žárovka – můžete využít i homologované žároviÄky s minimální spotÅ™ebou a velmi dlouhou životností, která mnohonásobnÄ› pÅ™evyÅ¡uje výrobky s wolframovým vláknem. PoÄítejte vÅ¡ak s vyšší cenou.