Byznys · 17. 8. 2020

Na skok do Říma


Pokud si vÅ¡e dobÅ™e naplánujete a myslíte na letenky s pÅ™edstihem, může vás romantický výlet pro dva vyjít levnÄ›ji v ŘímÄ› než v nÄ›které z Äeských destinací. A pÅ™ece jen, pokud chcete udÄ›lat dojem, pozvánka na víkend do takového romantického mÄ›sta urÄitÄ› zabere. V nÄ›kterých Äástech mimo centrum urÄitÄ› najdete ubytování, které bude cenovÄ› stejnÄ› výhodné, jako je cena levných letenek do říma levneletenky.cz.

vatikán

S největší pravděpodobností přistanete na letišti Fiumicino, které je jedním ze dvou letišť v blízkosti metropole.

Z letiÅ¡tÄ› se dopravíte rychle a pohodlnÄ› do mÄ›sta speciálním vlakem Leonardo Express, který jezdí každé půl hodiny. Pro cestující, kteří mají rádi vÄ›tší pohodlí, stojí u východu z terminálu 1, 2, 3, 5 vozy taxi. Ceny taxíků jsou ale trochu komplikované, a nakonec můžete zaplatit více, než poÄítáte. K cenÄ› se jeÅ¡tÄ› pÅ™iÄítají poplatky za zavazadla, za jízdu ve vÅ¡ední den, za jízdu ve svátek a víkend, za jízdu v noci atd.

Pokud plánujete hodnÄ› cestovat mÄ›stskou dopravou, můžete si zakoupit jízdenky s delší platností. PÅ™es den, když je velký provoz, budete mít urÄitÄ› nejrychlejší pÅ™epravu metrem a vlaky. Můžete také vsadit na kolo. PůjÄoven najdete ve mÄ›stÄ› nÄ›kolik. Můžete si zamluvit kolo on-line, tím budete mít jistotu, že na vás kolo bude Äekat.

vatican1

Vatikán

UrÄitÄ› si v ŘímÄ› udÄ›lejte Äas na návÅ¡tÄ›vu Vatikánu. Impozantní architektura urÄitÄ› udÄ›lá dojem na každého návÅ¡tÄ›vníka. I pÅ™es záplavu turistů si toto místo zanechalo svou tajemnou atmosféru. Každou nedÄ›li papež žehná davům věřících na NámÄ›stí svatého Petra. KromÄ› námÄ›stí a baziliky rozhodnÄ› zavítejte i do Vatikánského muzea a do Sixtinské kaple s nejznámÄ›jší freskou Poslední veÄeÅ™e od Michelangela. Výzdoba stropu kaple je tak jedním z nejvÄ›tších a nejslavnÄ›jších dÄ›l vÅ¡ech dob.

PÅ™i prohlídce mÄ›sta nijak nespÄ›chejte, najdÄ›te si Äas na posezení s dobrou kávou a na nenaplánované náhodné procházky úzkými uliÄkami v historické Äásti mÄ›sta.