Elektro · 30. 9. 2018

Za ušima můžete mít i Vy


Jako správný hospodář, který vejde, např. do haly hotelového hotelu, se rozhlíží, kolik žárovek je naráz rozsvíceno a kolik peněz to stojí! Ti se tedy prohnou! Jenže nevíte, že i majitel hotelu je hospodář. A mnohdy ještě lepší, než Vy! Myslíte si, že by jen tak zbůhdarma nechal osvětlovat svůj hotel klasikou? Kdepak. Úsporné zářivky jsou od slova zářit!

osvětlení

Každý musí hledět na výdaje.
Nejen Vy ve své domácnosti poÄítáte, kde uÅ¡etříte. I kolosy, jako jsou velké firmy a spoleÄnosti mají za uÅ¡ima a nepÅ™etržitÄ› vyhledávají úsporu pÅ™i provozu své živnosti. A spotÅ™eba elektrické energie patří k jedné z významných položek na vyúÄtování! Jsou na tom úplnÄ› stejnÄ›, jako Vy, ale v podstatnÄ› rozdílném měřítku.
PrávÄ› proto se zaměřte i Vy na zářivky, které Vám do Vaší skromné domácnosti pÅ™inesou obrovskou úlevu od výdajů. Věřte, že dneÅ¡ní obraz zářivky není to, co jeÅ¡tÄ› v mnohých institucích existuje a kdysi běžnÄ› existovalo. VrÄení trubic, obÄasné rány, jako z dÄ›la, když praskly, nebo blikající bludiÄka, která dávala VaÅ¡emu zraku na frak!

Tomu je konec!
Když se seznámíte s výkonem zářivek, s jejich životností, může Vás odradit jen jejich poÅ™izovací cena. Nic jiného. Protože to ostatní je prostÄ› skvÄ›lé! Nakonec i poÅ™izovací cena zářivek by pro Vás nemÄ›la být zásadní pÅ™ekážkou! ProÄ? Protože pÅ™i spoÄítání výdajů s úspornou zářivkou a bez ní se dostanete na taková Äísla, že už nebudete pÅ™emýšlet o tom, zda pořídit, Äi ne. Úspora, kterou uvidíte na své kalkulaÄce, Vás pÅ™esvÄ›dÄí!
A k tomu je navíc bonus neproblikávání a nevrÄení. Toho se už nedoÄkáte. ZaplaÅ¥pánbůh!

žářivka

Je snad důvod k přemítání?
Až se sami pÅ™esvÄ›dÄíte o skvÄ›lých výhodách kvalitních zářivek, už se nebudete divit osvÄ›tlené hale hotelu, do kterého vstoupíte. Jen si pod vousy nasadíte chápající úsmÄ›v, protože i Vy už dnes víte, jak uÅ¡etÅ™it na spotÅ™ebÄ› elektrické energie! Je to tak?