Elektro · 13. 11. 2018

Moderní provedení, elegantní design


Chcete bydlet v moderním interiéru? Pak si musíte pořídit novostavbu nebo peÄlivÄ› rekonstruovat starší byt. Moderní interiér není možné vytvoÅ™it z původních dispozic bytu, jelikož pÅ™evážná vÄ›tÅ¡ina bytů má samostatnou kuchyni. Ta je obvykle úzká a dlouhou s nevhodným uspořádáním spotÅ™ebiÄů. PÅ™esto, v ní rodina tráví nejvíce Äasu. DÄ›ti se tísní u malého stolu a píší úkoly, rodiÄe se nároÄnÄ› obcházejí pÅ™i přípravÄ› svaÄin a chystání veÄeÅ™e. ZmÄ›na je jistÄ› potÅ™eba!
skleněné lampy
Je tÅ™eba aby srdcem nového interiéru byl prostorný jídelní kout propojený s obývacím pokojem a kuchyní. PÅ™esnÄ› v tomto prostoru bude rodina trávit Äas spoleÄnÄ›. Musí být vzduÅ¡ný a zařízený tak, aby poskytoval pohodlí vÅ¡em jeho uživatelům. Jak zaÄít? ZmÄ›nou dispozic! Tady se neobejdete bez odborné pomoci bytového architekta a stavební firmy. Není tÅ™eba se obávat. Váš požadavek je jen jedním z Å™ady a architekti už mají zpracovány typové možnosti Å™eÅ¡ení. Podobné rekonstrukce už pÅ™ipravovali mnohokrát. Jedna rada na úvod. Jakmile budete chystat výmÄ›nu elektroinstalace, peÄlivÄ› si naplánujte budoucí rozmístÄ›ní elektrospotÅ™ebiÄů. Máte možnost mít koneÄnÄ› v bytÄ› dostatek zásuvek a nemusíte pořád používat rozdvojky. Krásné vypínaÄe a zásuvky si můžete vybrat z Å™ady Schneider UNICA. A jakých zásad se držet pÅ™i vybavování interiéru? ZaÄnÄ›te podlahou. Vybrali jste tmavý odstín? Pak bude dobÅ™e ladit se svÄ›tlým nábytkem. SvÄ›tlý odstín podlahy naopak opticky zvÄ›tÅ¡uje prostor a je vhodnÄ›jší do menších bytů.
tlaÄítko na zapínání
Nábytku si poÅ™iÄte co nejménÄ›, aby interiér poskytoval hlavnÄ› dostatek volného prostoru.
PotÅ™ebu úložných prostor vyÅ™eší nejlépe vestavné skřínÄ› v provedení od stropu až k podlaze. A jak zařídit, aby byl interiér útulný a hÅ™ejivý? Tady mají hlavní slovo doplňky. Můžete být i odvážnÄ›jší a vybrat pestrobarevné dekoraÄní polÅ¡táře, zajímavé pÅ™ehozy pÅ™es postel a pohovku, výrazné závÄ›sy nebo dekoraÄní kvÄ›tináÄe.