Peníze · 25. 7. 2018

Světlo, které funguje i jako sluníčko


AÄkoliv se rtuÅ¥ v přírodÄ› vyskytuje podle odborných názorů velice vzácnÄ›, využití naÅ¡la celkem hojné. Setkáváme se s ní v podstatÄ› dennÄ›. NejÄastÄ›ji zÅ™ejmÄ› v zubním lékaÅ™ství, kde se používá jako dentální amalgám pro výplň zubu po odstranÄ›ní zubního kazu. V souÄasné dobÄ› je ale nahrazován tento produkt různými plastickými polymery. StejnÄ›, jako ji už vÄ›tÅ¡inou nenajdeme ani v lékaÅ™ských teplomÄ›rech, kde fungovala celkem dlouhou dobu. Kde vÅ¡ak tento prvek stále pÅ™etrvává, je oblast svÄ›telných zdrojů. Využívá se stále zejména v klasických zářivkách.
vinný sklep

· Silné světelné vyzařování je vyvoláno elektrickým výbojem v prostředí rtuťových par s nízkým tlakem.

Zářivkové trubice se dostaly na výsluní také díky tomu, že mají vyšší svÄ›telnou úÄinnost nežli klasické žárovky s wolframovým vláknem. Obsahují vÅ¡ak urÄité množství rtuti, a proto je zapotÅ™ebí dbát na bezpeÄnost pÅ™i jejich likvidaci.

Šedesátiletý světelný zdroj

Takzvaná rtuťová výbojka našla své uplatnění ve velké míře při osvětlování městských ulic, parků, průmyslových hal a rozlehlých továrních prostor. Mohli jsme se s ní setkat i na letištních plochách, nádražích a jiných prostorách.

· A pokud si pamatujete slavné horské slunce, u kterého jsme se v dobách minulých léÄili nebo také opalovali, pak na vás svítila také rtuÅ¥ová výbojka.

osvětlení úspora energie
Tento produkt (výbojka) se také dostal do hledáÄku sbÄ›ratelů kuriozit. Jestliže na ní chybí například oznaÄení podniku, kde byla vyrobena (nebo jiný důležitý údaj), pak je taková abnormalita pro sbÄ›ratele velice zajímavá. To platí pÅ™edevším pro výrobky dřívÄ›jší doby, zejména z tuzemské produkce podniku Tesla, kde se zaÄaly vyrábÄ›t už pÅ™ed téměř Å¡edesáti lety. VyrábÄ›jí se v nÄ›kterých podnicích dodnes, ale postupnÄ› je nahrazují výbojky sodíkové nebo halogenidové. Je to i z důvodu vÄ›tší bezpeÄnosti a ochrany životního prostÅ™edí.