Elektro · 18. 11. 2019

Jakou žárovky vybrat abyste výrazně ušetřili?


Vybrat vhodnou žárovku není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. V dobÄ›, kdy už dávno nejsou výhodné jen obyÄejné žárovky a na trhu se nám objevují nejrůznÄ›jší moderní druhy žárovek, je potÅ™eba myslet hned na nÄ›kolik vÄ›cí, pÅ™ed tím než se do výbÄ›ru pustíte. Jak svítit a pÅ™itom jeÅ¡tÄ› uÅ¡etÅ™it?klasickým žárovkám již pomalu odzvonilo

Kam se žárovkou a jak by měla svítit

JeÅ¡tÄ› pÅ™ed samotným výbÄ›rem žárovek si zodpovÄ›zte pár základních otázek. Existuje totiž Å™ada nejrůznÄ›jších druhů a ty se hodí pro osvÄ›tlení jiných Äástí domu a do jiných místností, vÅ¡echno pak záleží na intenzitÄ› svÄ›tla, jakou vyžadujete nebo jak Äasto budete v místnosti svítit. Dnes si lze zvolit žárovky s různými barvami svÄ›tla, žárovky, které nám výraznÄ› spoří elektrickou energii nebo takové, které vydrží svítit i nÄ›kolik let v kuse.
Klasickým žárovkám s typickým wolframovým vláknem již dávno odzvonilo a doma je dnes už má jen málokdo. Kdo jeÅ¡tÄ› nevymÄ›nil vÅ¡echny žárovky v bytÄ› Äi domÄ›, dÄ›lá to postupnÄ›. Což je pochopitelné, kvalitní led a úsporné žárovky stojí totiž více penÄ›z než klasické žárovky, které nám svítili doma do teÄ. Do budoucna jde ale o velmi výhodnou investici. Jestliže ale nemáte peníze na to, abyste vymÄ›nili vÅ¡echny žárovky najednou, dÄ›lejte to postupnÄ›. I tak roÄnÄ› výraznÄ› uÅ¡etříte.sviÅ¥te koneÄnÄ› úspornÄ›

LED technologie, která vydrží

LED je zkratka pro polovodiÄovou elektronickou souÄástku. Ta umí pÅ™etvoÅ™it elektrický proud na svÄ›tlo a popřípadÄ› i teplo. I když jsou LED diody malé, dokážou docílit skvÄ›lého a pÅ™edevším vysokého svÄ›telného http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/zaklady-svetelne-techniky-3–15628 efektu. Namontovat je lze téměř do vÅ¡ech stávajících zdrojů svÄ›tla v běžné domácnosti. Jsou velmi úÄinné, spolehlivé a co je nejdůležitÄ›jší velice úsporné. PÅ™itom svítí velmi výraznÄ› a hodí se i do vÄ›tších místností.
LED halogeny jsou žárovky s úÄinnou technologií, která zaruÄuje úÄinné osvÄ›tlení a taktéž velkou úsporu elektrické energie. Jejich svÄ›tlo je spíše bÄ›lejší a tÄ›mto žárovkám nevadí i velmi Äasté a opakované spínání. Hodí se tedy do místností, kde je velký provoz a Äasto je potÅ™eba svÄ›tlo opakovanÄ› vypnout a zapnout.