Výrobky · 19. 4. 2020

Jak se autožárovka liší od běžné


Téměř každý z nás, komu je víc než osmnáct let, má Å™idiÄský průkaz. Valná vÄ›tÅ¡ina je také pravidelnými Å™idiÄi. Koneckonců, automobilová doprava je u nás ta nejÄastÄ›jší, a poÄet aut, které brázdí naÅ¡e silnice, rok od roku stoupá.

Málokdo se vÅ¡ak o svůj vůz zajímá nÄ›jak hloubÄ›ji. To, co jsme se z technických parametrů nauÄili v autoÅ¡kole, se brzy vypaří, a zůstanou jen ty vÄ›ci, které potÅ™ebujeme ke každodennímu provozu. V tom je samozÅ™ejmÄ› zahrnut nejen motor a jeho Äásti, ale i ostatní přísluÅ¡enství.

autozarovka1

Jedním z nich je i autožárovka. I když zde by bylo možná lepší použít množného Äísla, neboÅ¥ jich zde najdeme hned nÄ›kolik typů. A prakticky vÅ¡echny z nich v párech.

Tou první, která nás hned napadne, jsou samozÅ™ejmÄ› pÅ™ední svÄ›tla. Ta mají bílou barvu a nižší intenzitu. Jsou urÄena pÅ™edevším k tomu, abychom vidÄ›li na cestu i za zhorÅ¡ených svÄ›telných podmínek, například za tmy. To je pro bezpeÄnost jízdy velmi důležité. Musí mít tedy takovou intenzitu, aby osvÄ›tlila cestu, avÅ¡ak na druhou stranu aby neoslnila Å™idiÄe protijedoucího auta.

OvÅ¡em mají i další úÄel. Každý ví, že dnes je povinné mít rozsvícená pÅ™ední svÄ›ta, kdykoliv jedeme, bez ohledu na denní dobu. ProÄ tomu tak je? Pomáhá to chodcům odliÅ¡it, zda je automobil v pohybu Äi nikoliv, a zda je bezpeÄné pÅ™ejít pÅ™echod.

autozarovka2

Dalšími velmi používanými světly jsou blinkry. Ty jsou oranžové a signalizují změnu směru. Pro jasnější odlišení například za jasného dne blikají.

Dále zde máme zadní brzdová svÄ›tla. Ta mají Äervenou barvu a rozsvítí se tehdy, pokud pÅ™ed námi jedoucí automobil snižuje rychlost. Upozorňuje tak Å™idiÄe, který jede za ním, aby také zpomalil a do vozu pÅ™ed sebou nenarazil.

V neposlední Å™adÄ› zde máme mlhovky. Ty jsou urÄeny k osvÄ›tlení cesty za zvlášť obtížných svÄ›telných podmínek, jako je například hustá mlha. Pokud vÅ¡ak proti vám jede jiný vůz, je nutné je vypnout.

Jak je vidÄ›t, existuje mnoho typů. A i ti, kteří neřídí, by je mÄ›li znát. Mohou tak vÄ›dÄ›t, co od automobilu oÄekávat.