Výrobky · 6. 12. 2018

Jak dopadl test žárovek H7


ÄŒeská republika je ve svÄ›tÄ› známa svou nedůvěřivostí, zvláštÄ› to platí pro znaÄkové výrobky. ÄŒeÅ¡i si totiž obvykle prověřují skuteÄná kritéria a výhody, které jim znaÄkový výrobek pÅ™inese, než aby slepÄ› důvěřovali reklamnímu sloganu. Týká se to pÅ™edevším starší generace, která jeÅ¡tÄ› na vlastní kůži prožila období závÄ›reÄné fáze socialismu a může porovnávat mezi dvÄ›ma systémy.
Jestliže se zaměříme na spotřební zboží v automobilovém průmyslu, jimiž jsou motorové oleje a žárovky do světlometů, budeme svědky zajímavých závěrů. Zatímco u olejů je podstatná technická specifikace a v zásadě příliš nezáleží na tom, od jakého výrobce pochází, u autožárovek to neplatí. Jejich výroba totiž závisí na zavedeném technologickém postupu, který se u mnoha výrobců liší.

zadní světla

Testování parametrů dopadlo zajímavě

V roce 2012 byl proveden nezávislý test svÄ›telného toku u deseti vybraných sad modelů od různých producentů, znaÄkových i neznaÄkových, zakoupených v běžné obchodní síti supermarketů a Äerpacích stanic. Měřil se osvit silnice v přímé ose stÅ™edu ve vzdálenosti 50 metrů pÅ™ed vozem, zároveň s tím oslnÄ›ní protijedoucích vozidel a na závÄ›r osvit pravé krajnice 75 metrů pÅ™ed svÄ›tlometem. Výsledky byly zajímavé – pÅ™edepsané hodnoty byly téměř shodné u vÅ¡ech renomovaných výrobců, jimiž jsou Tungsram, Philips, Osram a Delta. Ostatní žárovky H7 se jim nevyrovnaly a pÅ™edepsané normÄ› nevyhovÄ›ly, zkrátka svítily, ale ne v dostateÄné míře.

sportovní auto

Osvit versus životnost

NÄ›kteří Å™idiÄi argumentují tím, že jezdí vÄ›tÅ¡inou ve dne, a že se tím výraznÄ› zkracuje životnost výrobků, že tedy nemá smysl zbyteÄnÄ› utrácet. To je vÅ¡ak velmi relativní. StaÄí jen jediná náhodná veÄerní jízda, kdy vÄas nezahlédnete cyklistu nebo chodce u krajnice a způsobíte mu smrtelný úraz. A životnost? Ta se zkracuje pÅ™edevším proudovým pÅ™epÄ›tím, které vždy signalizuje závadu na elektrické instalaci. Pokud tedy vaÅ¡e žárovky praskají příliÅ¡ Äasto, nechte si pro jistotu změřit palubní elektrické rozvody, kolísání napÄ›tí již o 5 procent sníží životnost žárovek až o polovinu.