Elektro · 16. 9. 2019

I úzký pokoj má řešení


NÄ›kdy se v novostavbách můžeme setkat s takovým neÅ¡varem, kterým jsou dlouhé a úzké pokoje. ObÄas i rozum zůstává stát, kdo tohle mohl navrhnout, schválit a jeÅ¡tÄ› vybudovat. Bohužel to obÄas vypadá jako nÄ›jaký novodobý trend, který ovÅ¡em postrádá praktiÄnosti. Na druhou stranu je zcela možné, že tato dispozice se odvíjí od nÄ›Äeho jiného a to například s konstrukÄním systémem podzemních garáží, na kterých nové domy zkrátka stojí. Dlouhé úzké byty nejsou nijak extra výhodné, ale když ÄlovÄ›k touží po vlastním bydlení a v dosahu nic není, i tak je rád za takové hnízdeÄko. Pokud chceme tyto prostory zvelebit, tak rozhodnÄ› nemůžeme pokoje vymalovat jednou barvou. Tady budeme muset zaÄít s podstatnou zmÄ›nou.

energie

Hra s barvami udělá svoji práci

RozhodnÄ› je tÅ™eba se vyhnout jednolitosti barevných stÄ›n, ale i nábytku. Mnohdy skuteÄnÄ› s takovým tvrdým oříškem pomůže bytový designér, jelikož i možnosti lomených tvarů a barevnÄ› odliÅ¡ných, pomohou v jiném vzhledu a na pohled rozhodnÄ› příjemnÄ›jšímu, než jen dlouhé úzké nudli. Pak je dobré popÅ™emýšlet i nad drobnostmi, jako jsou například pro nÄ›koho zdánlivÄ› obyÄejné vypínaÄe a zásuvky. Například UNICA basic pÅ™ináší skuteÄnÄ› jednoduché Å™eÅ¡ení, které je navíc velmi jednoduché, a svojí barevnou Å¡kálou pÅ™ispÄ›jí tyto komponenty k vylepÅ¡ení celkového designu.

elektrická zásubka

  • Problém se svÄ›tlem – dá se vyÅ™eÅ¡it různými druhy osvÄ›tlení a rozhodnÄ› se vyhnout těžkým závÄ›sům nebo hustým záclonám. Stejné je to i s volbou nábytku. Místnosti musí působit jednoduÅ¡e a vzduÅ¡nÄ›.
  • Základ budou svÄ›tlé barvy. Je logické, že jedinÄ› tak probudíme místnost do jiných parametrů a rozhodnÄ› se nemusíme bát svÄ›tlých odstínů, naopak tím prostoru jen posloužíme.
  • Správné umístÄ›ní nábytku. Pokud možno by bylo ho neumisÅ¥ovat a nezastavovat po celých volných plochách stÄ›n. Naopak ménÄ› bude znamenat v tomto případu více. Opticky se totiž pak pokoj může rozšířit, což vyvolá velmi příjemný celkový dojem.