Elektro · 26. 8. 2018

Aby se zásuvky a vypínače nestaly překážkou


Je to tak, viÄte? Ve vyklizené místnosti tÄ›snÄ› pÅ™ed malováním se zastavte a rozhlédnÄ›te. Jeden vypínaÄ je dokonce svÄ›tle modrý. Zásuvky svítí zaÅ¡lou bílou a jedna je dokonce celá kulatá. Ta snad pamatuje první republiku!

staré zásuvky

Změňte ráz místnosti.
Vy to při běžném životě v místnosti ani nevnímáte, ale přesto tam takovou změť máte. Je dost možné, že Vám tato neestetická rozmanitost tvarů a barev ani nedovoluje rozmístit nábytek po vymalování jinak. A přitom změna je život, jak se říká.

  • Vy po zmÄ›nÄ› rozestavÄ›ní nábytku netoužíte?
  • Nemáte snad nápady, jak vylepÅ¡it rozestavÄ›ním nábytku i prostornost místnosti?

Možná podvÄ›domÄ› schováváte tyto malé, a pÅ™itom tak důležité potvůrky za nábytek. Aby nebyly vidÄ›t. Ne, to musíte zmÄ›nit. Pořízením kvalitních zásuvek a vypínaÄů urÄitÄ› zamezíte tomu, abyste se jimi řídili pÅ™i zpÄ›tném nastÄ›hování nábytku po vymalování.
Nejlepším kritériem pro výbÄ›r VaÅ¡ich zásuvek a vypínaÄů jsou jisté požadavky, které musí splňovat.

  • Nesmí být nápadné.
  • Musí se snadno udržovat v ÄistotÄ›.
  • A mÄ›ly by se hodit k jakémukoliv vymalování v místnosti.
  • Snadná instalace

osvětlení
A takové zásuvky a vypínaÄe VaÅ¡e požadavky musí splňovat, abyste si je pořídili!
Nejlepším Å™eÅ¡ením je pořídit si celou sadu v jedné designové Å™adÄ›. Místnosti taková zmÄ›na jen prospÄ›je. A Vy si budete koneÄnÄ› moci zkombinovat nábytek podle svého nejlepšího uvážení. Už Vám nebude pÅ™ekážet kulatá a zaÅ¡lá zásuvka, nebo skrytý svÄ›tle modrý vypínaÄ, který na vzhledu místnosti nepÅ™idá! A když hned po vymalování místnosti jakoukoliv barvou nainstalujete kvalitní nové zásuvky a vypínaÄe, budete sami udiveni tou nádherou. UrÄitÄ› si Å™eknete, že jste výmÄ›nu mÄ›li udÄ›lat mnohem dřív! Ale nikdy není pozdÄ›. HlavnÄ›, že jste se koneÄnÄ› rozhodli zmÄ›nit to. To je podstatné.