Elektro · 17. 1. 2020

S novými světly ušetříte


Pokud vás už nebaví platit tak vysoké sumy za elektrickou energii, mÄ›li byste zaÄít pÅ™emýšlet, jak nad tím vyzrát. SamozÅ™ejmÄ›, pouze legální cestou, a ne žádným podvodem. Možností, jak toho dosáhnout, může být více, ale ne vÅ¡echny jsou dostateÄnÄ› efektivní. Jeden příklad za vÅ¡echny – omezení používání elektrospotÅ™ebiÄů. To může na první dobrou vypadat jako nÄ›co, co by mohlo fungovat, ale pokud nepoužíváte přístroje jeÅ¡tÄ› z devadesátých let, příliÅ¡ velký efekt oÄekávat nemůžete. VÄ›tÅ¡ina novÄ›jších přístrojů je totiž nízkoenergetická, a to i takové, které nejsou takto oznaÄeny. Navíc je to pro nÄ›koho až příliÅ¡ radikální Å™eÅ¡ení.Jde svítit i levnÄ›ji

Chcete-li vyzkouÅ¡et opravdu nÄ›co, co vážnÄ› funguje, zkuste jednoduchou vÄ›c – vyměňte své stávající svÄ›telné zdroje za daleko lepší ve formÄ› moderních led žárovek. Možná se vám to nezdá jako dostateÄnÄ› radikální, ale skuteÄnost je odliÅ¡ná. Tímto způsobem můžete získat i nÄ›kolik tisícovek navíc roÄnÄ›, a to už je Äástka, která stojí za úvahu.

Je ale opravdu nutné používat led žárovky, a nikoliv žádné pochybné náhražky, které si na nÄ› jen hrají. Efekt by pak nebyl ani zdaleka takový, jaký byste mohli oÄekávat. Když srovnáte led svÄ›tla s tradiÄními vláknovými žárovkami, které byly standardním vybavením lamp a lustrů nejen v Äeských domácnostech jeÅ¡tÄ› pÅ™ed zhruba deseti až patnácti lety, úspora https://www.usetreno.cz/uspora-energie-tipy/ může být až desetinásobná. Je ovÅ¡em potÅ™eba je používat skuteÄnÄ› vÅ¡ude, kde to jen jde. V obývacím pokoji, ložnici, kuchyni, ale i ve sklepÄ›. Čím více, tím vyšší úspora.SvÄ›tlo za nízkou cenu

Od nákupu energeticky nenároÄných svÄ›tel by vás nemÄ›la odradit ani jejich cena, která již je nÄ›kolik let víceménÄ› snesitelná. Pořád samozÅ™ejmÄ› stojí více než jiné svÄ›telné zdroje, ale jako v každém jiném oboru, i zde se za kvalitu platí, ovÅ¡em ne pÅ™espříliÅ¡. Standardní model vhodný tÅ™eba do lampy můžete získat již i za ménÄ› než padesát korun, což dnes nejsou skoro žádné peníze.