Byznys · 9. 8. 2020

Lisabon, město vonící oceánem


Co v Lisabonu nevynechat

Zkuste zavítat na kopec, kde se rozkládá hrad sv. Jiří. PÅ™ed vámi bude nezapomenutelný výhled do kraje. Nadchne vás most 25. dubna, pojmenovaný po dnu, kdy byl svržený diktátor a nastolená demokracie v roce 1974. V nekoneÄné dálce se vychutnáte Atlantický oceán.

Populární uliÄky plné lákadel pro turisty, najdete ve Ätvrti Alfama, která je nejstarší Äástí mÄ›sta. PůvodnÄ› maurská ÄtvrÅ¥ je jedním z mála míst, které nebylo zniÄeno niÄivým zemÄ›tÅ™esením v roce 1755, ani ho nezachvátily požáry a vlna tsunami.

lisbon5

Nejvíce navštěvovanou památkou je klášter svatého Jeronýma, který nechal vystavět Manuel I., aby tak uctil návrat mořeplavce Vasco da Gammy, který byl na objevné expedici v Indii. Celé dějiny země jsou nedílně spoutané s historií zámořských plateb. A Vasco da Gamma má v kostele i hrob.

lisabon6

Lisabonci mají dva symboly své minulosti. Jedním je víra a druhým moÅ™eplavba. NámoÅ™ní a katolické motivy jsou vÅ¡ude. Na každém kroku narazíte na bohaté sakrální stavby, moderní architekturu se zakomponovanými prvky lodí a rozšířené je zde využití kachlíkových obkladů, což je pozůstatkem maurské kultury. Maurům nebylo dovoleno zobrazovat postavy, tak používali k výzdobám různé ornamenty. Domy i interiéry jsou Äasto takto nazdobené, a kromÄ› estetického hlediska, chrání obklady pÅ™ed vlhkostí.

Piráti

Není to zase tak dávno, co se museli lidé chránit pÅ™ed piráty. A právÄ› jim vdÄ›Äí mÄ›sto za Belémskou věž, která bdÄ›la nad klidným spánkem osazenstva. Belém je krásná ÄtvrÅ¥, kde si urÄitÄ› dejte košíÄky plnÄ›né vanilkovým krémem. PÅ™ed cukrárnou Antiga Confeitaria stojí nekoneÄné davy lidí ve frontách, aby si na košíÄcích pochutnaly.

Oceanárium

Je hlavnÄ› pro suchozemce velikým lákadlem. Je to nejvÄ›tší oceanárium v EvropÄ›. V obrovské nádrži skotaÄí rejnoci, žraloci, tuňáci, a mnoho dalších druhů. Celkem je zde osm set živoÄichů a rostlin sesbíraných na stovkách destinací po celém svÄ›tÄ›.

Do Lisanonu se dostanete pohodlnÄ› za pomocí lisabon letenky. Cesta trvá asi tÅ™i a půl hodiny a konÄí na letiÅ¡ti, které je vzdálené pár kilometrů od mÄ›sta.